Těžký kulomet Schwarzlose vzor 7/12, 7/24 první část

Zbraně a technika / Těžký kulomet Schwarzlose vzor 7/12, 7/24 první část

Výrobcem těžkého kulometu Schwarzlose byla rakouská zbrojovka Oesterreichische Waffenfabriks -Gesellschaft ve Štýru. Tvůrcem kulometu byl německý konstruktér Andreas Wilhelm Schwarzlose. Ten prodal zbrojovce výrobní práva v roce 1905.

V tomto roce se rozběhla i výroba kulometů Schwarzlose. Kulomety se musely upravovat aby vyhověly požadavkům Rakousko-Uherské armády. 8. ledna 1908 je kulomet zaveden do výzbroje Rakousko-Uherské armády pod označením model M. 7. Dalšími úpravami vznikl těžký kulomet Schwarzlose vzor 7/12 používaný na bojištích první světové války.

Jednalo se o těžký, vodou chlazený kulomet, který fungoval na principu zpožděného otevírání závěru, uzavřeného soustavou pák. K zajištění spolehlivé funkce při otevírání závěru a vytahování nábojnic byl mechanizmus doplněn automatickým vstřikováním oleje. V přední části víka pouzdra závěru se nacházela nádoba na olej, uzavřená shora kruhovým víčkem. Hlaveň obepínal válcový chladič, plněný třemi litry vody. Přepouštěcí ventil v přední části chladiče sloužil k vypouštění páry v případě dlouhotrvající střelby, při níž se dostával obsah chladiče do varu.

Pro kulomet byl použit náboj Mannlicher ráže 8 mm, M. 93. Ten se vkládal do tkaného textilního pásu na 250 nábojů.

Po vzniku československé republiky se na našem území nacházelo okolo 1000 kusů těžkých kulometů Schwarzlose vz. 7/12, které naše armáda okamžitě zařadila do výzbroje. Jednalo se o kulomet chlazený vodou, ráže 8 mm Mannlicher -náboj vz. 93.

Další byly zakoupeny v Rakousku a Itálii. Začátkem roku 1922 měla naše armáda ve výzbroji 4773 kulometů Schwarzlose, lehkých i těžkých.

Postupně nákupy kulometů Schwarzlose 7/12 klesaly, protože jich byl na trhu nedostatek. Počty používaných kulometů Schwarzlose, díky jejich opotřebování v naší armádě klesal. Nebyly ani náhradní díly.

To vše vedlo k tomu, že v roce 1919 MNO předalo žádost Škodovým závodům a československé státní zbrojovce /Zbrojovka Brno/ na výrobu součástek potřebných k opravě kulometů i k výrobě celých kulometů.

V lednu 1920 došlo k objednávce souprav součástek pro kulomet Schwarzlose 7/12 u československé státní zbrojovky. S realizací této objednávky to dopadlo špatně. Část nedodělaných dílů kulometů MNO sice převzalo, ale zbytek objednávky se stornoval.

K tomu později přišlo další rozhodnutí. Na základě zavedení pušek Mauser do výzbroje naší armády, bylo rozhodnuto sjednotit armádní náboj pro pušky a kulomety. Jednotným nábojem se stal náboj Mauser 7,92 mm. To vedlo k rozhodnutí upravit na tento náboj kulomety Schwarzlose 7/12 a další typy.

Náboj Mauser v upravených kulometech Schwarzlose už zkoušela i rakouská vojenská správa. Výsledky těchto zkoušek MNO získalo. MNO nechalo provést řadu zkoušek s upravenými kulomety na náboj Mauser. Také se zkoušel na kulometu vytahovač nábojů konstrukce R. Jelena.

V roce 1922 nastala nová fáze v jednáních. Objevila se možnost nákupu jednotlivých dílů i rozpracovaných dílů kulometů Schwarzlose, materiálu k výrobě, i s výrobní linkou ve štýrské zbrojovce.

Pokračování v druhé části.


Publikováno: 14. 7. 2016 Autor: Tomáš Žák Sekce: Zbraně a technika

Fotoalbum