Těžký kulomet Schwarzlose vzor 7/12, 7/24 a vzor 24 druhá část

Zbraně a technika / Těžký kulomet Schwarzlose vzor 7/12, 7/24 a vzor 24 druhá část

O výrobu kulometů Schwarzlose i náhradních dílů a adaptaci stávajících kulometů na náboj Mauser měla zájem Zbrojovka Praga a Zbrojovka Ing. F. Janeček.  Z výběrového řízení vyšla vítězně zbrojovka Ing. F. Janeček.

Nejprve dostala objednávku na dodělání náhradních dílů pro kulomety Schwarzlose 7/12, které dostala vojenská správa v nedodělaném stavu od československé státní zbrojovky. Tuto objednávku provedla firma k plné spokojenosti MNO.

Po té firma získala v červnu 1923 objednávku na adaptaci 24 kulometů Schwarzlose 7/12 na náboj Mauser. Tato objednávka byla dohotovena v červnu 1924. Následovalo předání kulometů Schwarzlose 7/12 útvarům ke zkouškám. Koncem roku MNO konstatovalo že úpravy kulometů Schwarzlose 7/12 vyhovují, i když se vyskytlo několik problémů.

Další objednávky následovali. Kulomety Schwarzlose 7/12 adaptované na náboj Mauser s provedením dalších úprav jsou označeny jako vzor 7/24. Během výroby nových součástek se vyskytlo mnoho problémů, které Zbrojovka Ing. F. Janeček musela řešit.

Kulomet Schwarzlose 7/24 po adaptaci na náboj Mauzer (po namontování soupravy součástek), si zachoval možnost po výměně některých částí nadále používat náboj Mannlicher (ve skladech jich bylo velké množství).

Kulomet Schwarzlose vz. 24, bylo označení pro nově vyráběné kulomety (nešlo o adaptace starších kulometů).

Zbrojovka Ing. F. Janeček se snažila získat zakázky na kulomet Schwarzlose vz. 24 i v zahraničí.

Do Turecka v roce 1928 Zbrojovka Ing. F. Janeček dodala sady součástek ke kulometům Schwarzlose. Objednávku na malý počet kulometů Schwarzlose získala Zbrojovka Ing. F. Janeček v Kolumbii. Po deseti kulometech Schwarzlose vz. 24 zakoupila Čína a Brazílie. Z Brazílie se později realizovala zakázka na 30 kulometů.

Československá armáda používala kulomet vz. 7/24 a vz. 24 až do německé okupace. Tyto kulomety měla ve výzbroji i Armáda Slovenského štátu.

 

Těžký kulomet vz. 24.

Ráže: 7,92 mm.

Délka hlavně: 630 mm.

Úsťová rychlost: 835 m/s.

Dostřel: 3500 m.

Kadence: 520 ran za minutu.

Hmotnost kulometu: 24,5 kg.

Hmotnost podstavce: 19,7 kg.

 

Zdroje: Československé ruční palné zbraně a kulomety, autor plk. Dr. M. Šáda.

Československý těžký kulomet Š. 24., www.vhu.cz /Vojenský

historický ústav AČR.

Kulomety ze zákopů Velké války, 1 část., www.vhu.cz


Publikováno: 14. 7. 2016 Autor: Tomáš Žák Sekce: Zbraně a technika

Fotoalbum