Tank LT vz. 35

Zbraně a technika / Tank LT vz. 35

Jeho známou historii si můžete dohledat na internetu. Například na https://www.excalibur.cz/world-of-tanks/historicke-clanky/lt-vz-35-cast-1/ , zde jen krátká historie k přiloženým fotkám.

V roce 1934 vznikl ve Škodovce tank Š-II-a, jehož předchůdcem byl tank SU, který se nedostal do výroby. Další tank vznikl v konkurenčním ČKD. Jednalo se o tank P-II-a. MNO nechalo provést porovnávací testy obou tanků. Z kterých vyšel vítězně tank Š-II-a ze Škodovky. Následovala objednávka na 160 kusů tanku LT vz. 35 (vojenské označení /lehký tank).

Proti výběrovému řízení se odvolala firma ČKD. Její odvolání bylo vyřešeno „šalamounsky“, zakázka na výrobu Škodováckého tanku byla rozdělena mezi Škodovku a ČKD. Výroba tanků z první objednávky se neprodleně rozeběhla. První tanky začala československá armáda přebírat v posledních zimních měsících roku 1936.

Následovaly další dvě objednávky. Poslední tank byl dodán v dubnu 1938. Celkem československá armáda obdržela 298 tanků LT vz. 35. Během provozu se objevily různé závady/problémy, které se postupně odstraňovaly.

V československé armádě bylo 197 tanků LT vz. 1935 zařazeno do výzbroje 1. pluku útočné vozby. 2. pluk útočné vozby disponoval 49 tanky tohoto typu. A 3. pluk útočné vozby měl 52 tanků.

244 tanků LT vz. 35 se dostalo do výzbroje Wehrmachtu po obsazení Československé republiky.

Označeny PzKpfw 35(t). Tanky se zúčastnily bojů v Polsku, Francii, Rusku. Zde se později používaly tyto tanky, po odstranění věže, k zásobovacím účelům.

VHU se podařilo získat tento tank v listopadu 2008, kdy k nám byl dovezen z Aberdeenu z USA. Poté proběhla oprava a uvedení tohoto tanku do pojízdného stavu. Můžete si přečíst článek na http://www.vhu.cz/prvni-etapa-renovace-cs-lehkeho-tanku-lt-vz-35/ .

Ve fotogalerii jsou fotografie LT vz. 35 vyrobeného v ČKD Praha pod výrobním číslem 10 112. Československá armáda jej pod evidenčním číslem 13.962 odebrala 15. září 1937, kdy byl zařazen do sestavy Pluku útočné vozby č. 2 se sídlem ve Vyškově. V září 1938 byl v době mobilizace zařazen do stavu 2. roty mobilizačního praporu lehkých tanků Lt.3 a působil v Jižních Čechách a na Slovensku. Po 15. březnu 1939 byl zabaven a zařazen do služby německého wehrmachtu. V průběhu druhé světové války byl celkem čtyřikrát opravován ve Škodových závodech v Plzni. Po opravách z let 1940, 1942 a 1943 byl do Plzně naposledy dovezen v říjnu 1944. V závěrečné fázi bojů druhé světové války ukořistila tank americká armáda a posléze byl zařazen do sbírek muzea v Aberdeenu. Převzato z webu vhu.cz článek První etapa renovace čs. lehkého tanku LT vz. 35.

 

Zdroje: www.vhu.cz

články o tanku na internetu.


Publikováno: 28. 7. 2018 Autor: Tomáš Žák Sekce: Zbraně a technika

Fotoalbum