SMS Tegetthoff

Zbraně a technika / SMS Tegetthoff

SMS Tagetthoff vznikla v loděnici Stabilimento Tecnico Triestino. Konstrukční práce vedl inženýr Josef von Romako. Stavba lodě byla zahájena 1. dubna 1876 v Terstu. Spuštěna na vodu byla 18. října 1878 a dokončena 5. srpna 1882. Stavba lodě narážela na problémy s financováním. To stavbu lodě protahovalo. Dalším problémem bylo, že se součásti lodě, které domácí průmysl nebyl schopen vyvinout a vyrábět dovážely ze zahraničí, z Německa a Velké Británie.

Jednalo se o první celokovovou kasematovou loď v Rakousko-Uherském námořnictvu. Na přídi byl kloun. Vedle plachet na třech stěžních k pohonu používala nízkotlaký parní stroj, který otáčel lodní šroub. Loď dosahovala rychlosti 13,3 uzlů. Později nahradily tři stěžně s plachtami nové dva (bez plachet), na kterých byla stanoviště lehkých děl.

Umístění výzbroje lodě je vidět na fotografiích modelu. Skládala se z šesti 280 mm kanónů od společnosti Krupp, umístěných v pancéřových kasamatech. Ty doplňovala starší bronzová děla.

Po převzetí SMS Tagetthoff Rakousko-Uherským námořnictvem, se stala jeho největší a nejlépe vyzbrojenou lodí. Byla však menší než zahraniční kasamatové lodě, z důvodu nedostatku finančních prostředků.

Loď v čele eskadry Rakousko-Uherských válečných lodí vykonala návštěvu Španělska. Účastnila se několika cvičení. Později se u ní začaly projevovat poruchy na pohonné jednotce. To vedlo v letech 1893-94 k rozsáhlé modernizaci SMS Tagetthoff.

V jejímž rámci byl předělán pohonný systém lodě od německé firmy Schichau-Werke, který poháněl dva lodní šrouby. To vedlo k zvýšení rychlosti plavby na 15 uzlů.

Zároveň došlo ke změně a doplnění výzbroje. Ta se skládala z šesti 240 mm děl (od společnosti Krupp). Z pěti 150 mm děl v ochranných štítech, patnácti 47 mm děl. A čtyř torpédometů.

Po modernizaci se nadále účastnila námořních cvičení.

Loď /její konstrukční pojetí/ stárla a od roku 1912 byla zařazena jako strážní loď v Pule. V roce 1912 byla přejmenována na Mars, aby název SMS Tagetthoff mohla nést nová válečná loď. V roce 1917 se z ní stala školní loď. Po skončení první světové války byla loď odevzdána Itálii a v roce 1920 sešrotována.

Délka: 92, 46 m., šířka: 21,67 m., ponor:8,38 m., standardní výtlak: 7550 tun, rychlost 15,5 uzlů (v roce 1893), osádka 574 mužů.

Wilhelm von Tegetthoff

Se narodil 23. prosince 1827 v Mariboru. Byl nejvýznamnějším velitelem v historii Rakouského námořnictva.

Do školy námořních kadetů v Benátkách vstoupil v roce 1840 a o pět let později ji ukončil. Pak sloužil v různých hodnostech, funkcích na válečných lodích. V roce 1854 byl jmenován velitelem lodi Elisabeth.

V roce 1858 vedl výzkumnou expedici, která vedla do Egypta a po pobřeží Rudého moře. Cílem expedice bylo přinést informace o stavbě Suezkého průplavu.

Zúčastnil se bitvy u Helgolandu, kde velel prusko-rakouským lodím, proti dánské flotile. Bitva však nepřinesla vítěze. Po jejím skončením byl Tegetthoff jmenován kontraadmirálem a stal se velitelem Levantské flotily.

Po vypuknutí prusko-rakouské války se odehrála bitva u ostrova Vis. Rakouské loďstvo vedl ve vítězné bitvě kontraadmirál Tagetthoff proti silnějšímu Italskému loďstvu admirála Carla Persana. Po vítězné bitvě byl Tagetthoff jmenován víceadmirálem.

Později se zúčastnil studijní cesty do USA a Evropy.

Když byl v roce 1867 popraven mexický císař Maxmilián, byl víceadmirál Tagetthoff pověřen dopravit jeho ostatky do vlasti.

V letech 1867 až 1870 velel Rakousko-uherskému loďstvu. Musel však ze zdravotních důvodů rezignovat. Umřel 7. dubna 1871 ve Vídni.

 

Zdroje: Válečné lodě 2. díl -Naše vojsko 1986.

Wikipédia - SMS Tagetthoff.

Wikipédia - Wilhelm von Tegetthoff.


Publikováno: 28. 7. 2018 Autor: Tomáš Žák Sekce: Zbraně a technika

Fotoalbum