pplk. Jiří Jelínek

Vzpomínky na vojáky / pplk. Jiří Jelínek

Jiří Jelínek se narodil 12.12.1887 v Praze, čtvrť Smíchov.

Po sarajevském atentátu a následné mobilizaci je odveden jako záložní důstojník v hodnosti poručíka do Rakousko-Uherské armády. Je poslán na srbskou frontu. V prosinci 1914 je zajat a v říjnu následujícího roku vstupuje do srbské armády.

Účastní se bojů na soluňské frontě. Působí zde jako velitel roty. Za svoji činnost na frontě je opakovaně vyznamenán za statečnost.

Na jaře 1918 je u našich legií ve Francii. Odkud je poslán koncem války do Itálie, kde velí jedné z rot 35. střeleckého pluku čs. legií.

První světová válka skončila a mjr. Jelínek se vrací domů. Působí ve štábu 7. čs. divize na Slovensku. Počátkem jara 1919 vypuknou na Slovensku boje s Maďary.

V té době je mjr. Jelínek pověřen velením 39. čs. střeleckého pluku. Ten odráží útoky Maďarů směřující na přístupové cesty od Šurán k Novým Zámkům. Pokud by Nové zámky získal nepřítel, měl by přístup k Bratislavě.

Naše jednotky se brání trojnásobné přesile nepřítele, který nasadil i obrněný vlak. Se situací v Nových Zámcích se seznamuje francouzský velitel generál Mittelhauser. Ten vydává rozkaz k vyslání obrněného vlaku, kterým naše armáda na Slovensku disponuje. Mají dorazit další posily.

Obrněný vlak přijíždí na nádraží v Nových Zámcích a pokračuje k mostu přes řeku Nitru. Na druhé straně mostu jsou maďarské frontové linie. Z nich podnikali maďarští vojáci protiútoky proti naší obranné linii, kterou jen velmi těžce bráníme.

Obrněný vlak z mostu odstřeluje maďarské linie, z kterých podnikají Maďaři další útok. Ten je palbou z vlaku zastaven a maďarští vojáci se dávají rychle na ústup. Maďarští vojáci odpalují nálože umístěné v mostě a ten se zřítí.

Explozí je zničen jeden vagón obrněného vlaku a vojáci v něm zabiti. Další vagóny jsou strženy do řeky. Vyřazení obrněného vlaku povzbudí ustupující maďarské vojáky, kteří zahájí nový útok. Situace je pro nás kritická.

V této chvíli sem přijel mjr. Jelínek, který chtěl původně žádat o posily a munici pro svoji jednotku. Ta se nacházela ve svízelné situaci u Šurán. Seznamuje se se situací a s mjr. Dřímalem, velitelem obrany se pokusí zachránit z obrněného vlaku co se dá. Chtějí zaútočit na útočící maďarské jednotky.

Shromáždí kolem sebe vojáky a námořníky. Ti zaútočí v prudké palbě Maďarů. Vojáky vede mjr. Jelínek. Jde jim příkladem a běží do útoku v čele. Palba maďarských vojáků ho zasáhne. Padá k zemi. Vojáci dál pokračují v útoku.

Projdou přes lávku v ohybu řeky, která je maďarským vojákům skryta za místními budovami. Tím se jim podaří vpadnou do zad maďarským vojáků. Ti začnou ustupovat a nakonec se přeskupí k obraně získaných pozic. Boj je urputný. Na naši straně je mnoho raněných a mrtvých. Maďarský útok je zastaven. Vzhledem k situaci, v které se naši vojáci nachází, se rozhodne mjr. Dřímal stáhnout vojáky do obraných pozic.

Z místa boje odnáší naši vojáci raněné i mrtvé. Jsou snášeni na nádraží. Mezi nimi je i těžce zraněný mjr. Jelínek. Byl zasažen blízko srdce. Na raněné vojáky se jde podívat generál Mittelhauser. Ten přistupuje k těžce zraněnému mjr. Jelínkovi. Ze své uniformy si sundává válečný kříž a dává je mjr. Jelínkovi. Za několik hodin, na následky svého těžkého zranění mjr. Jiří Jelínek 20.6.1919 umírá. Později je vyhlášeno příměří.

Zdroje: různé články z internetu, Areport 3/2004 Galerie hrdinů mjr. Jiří Jelínek.


Publikováno: 13. 7. 2016 Autor: Tomáš Žák Sekce: Vzpomínky na vojáky