Podplukovník in memoriam Josef Bublík

Vzpomínky na vojáky / Podplukovník in memoriam Josef Bublík

Narodil se 12. února 1920 v Bánově, okres Uherské Hradiště. V Kroměříži absolvoval první ročník Arcibiskupského reálného gymnázia. Odkud přechází do Zemského reálného gymnázia v Uherském Brodě. Po složení maturitních zkoušek se přihlásil na právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Ta však byla Němci jako ostatní vysoké školy uzavřena.

V prosinci 1939 odešel do zahraničí. Jeho cesta do zahraničního odboje vedla přes Slovensko, Jugoslávii a Sýrii do Francie. Dne 15. února 1940 je v Agde zařazen k rotě doprovodných zbraní u 2 čs. pěšího pluku. S plukem je vyslán na frontu.

Po kapitulaci Francie odjíždí v červenci 1940 do Británie. Zde je zařazen k druhé rotě 2. pěšího praporu, 1. čs. smíšené brigády. Přihlašuje se do výcviku pro zvláštní účely. Je přijat a od 15. srpna do 13. září 1941 prochází u STS 26 ve Skotsku sabotážním kurzem. Paravýcvik absolvuje během září 1941 u STS 51 v Ringway.

Od 14. října do 7. listopadu 1941 prochází kurzem průmyslové sabotáže. u STS 17 v Hatfielldu. Dne 8. listopadu přichází do čs. výcvikové stanice v Bellasis. Stává se členem skupiny BIOSCOP, které velí rtm. Bohuslav Kouba. Skupinu doplňuje čet. Jan Hrubý.

Úkolem skupiny byla sabotážní činnost, pro kterou byli všichni tři parašutisté vycvičeni. Měli ničit koleje na železničních tratích v oblasti Vlárského průsmyku na trati Hranice, Horní Lideč, Púchov. Dále se měli zaměřit na zbrojovku ve Vsetíně. Zde měli za použití trhavin provést sabotáže, tak aby na čas přerušili zdejší výrobu.

Dne 28. Dubna 1942 byla skupina vysazena u osady Požáry u Křivoklátu. Čet. asp. Bublík používal protektorátní legitimaci na jméno Josef Sedláček. Po ukrytí výbušnin se vydali se do Slaného. Zde se rozdělili. Bublík s Hrubým odjeli na Moravu za osobami, na které dostali kontakty. Ty však byly zatčeny gestapem a tak se oba parašutisté vydali do Prahy.

V Praze jim ukrytí zprostředkoval Zelenka -Hajský. Ten je spojil s příslušníkem dalšího výsadku npor. Opálkou. Předtím se 30. dubna 1942 parašutisté ve dvou skupinách složených z rtm. Kouby /skupina BISCOP/, rtm. Mikše /skupina ZINCU/, rtm. Valčíka /skupina SILVER A/ a Moravce pokusili vyzvednou ukrytou radiostanici a trhaviny. Narazili však na četnickou hlídku a vypukla přestřelka. Jedním ze zabitých byl rtm. Mikš. Parašutisté se museli stáhnout.

Rtm. Valčík s Moravcem se stáhli do Prahy. Rtm. Kouba se pokusil vrátit k osobám, které schovávaly rtm. Mikše. Skončil na četnické stanici v Kutné Hoře, kde se před četníky otrávil.

Po atentátu na Reinharda Heydricha byli parašutisté ukryti v kryptě kostela v Resslově ulici. Zde svedli svůj poslední boj 18. června 1942.

Omlouvám se za kvalitu fotografie, až získám lepší umístím ji zde.

Zdroje: Bylo málo mužů autor Jiří Šolc

Různé články na internetu

Vojenské osobnosti československého odboje 1939-1945

Vojenský ústřední archív http://www.vuapraha.cz


Publikováno: 23. 9. 2019 Autor: Tomáš Žák Sekce: Vzpomínky na vojáky

Fotoalbum