Generálporučík Karel Paleček

Vzpomínky na vojáky / Generálporučík Karel Paleček

Se narodil 28. 1. 1896 v Plzni. Učil se na české reálce v Plzni. Po té studoval obchodní školu a 4. 7. 1913 zde odmaturoval. 15. 5. 1915 nastupuje vojenskou službu k c. k. Pěšímu pluku č. 35. S ním odchází na ruskou frontu. 2. 9. 1916 se nechává zajmout a je poslán do pracovního tábora na Volyni.

Do čs. legií se přihlásil 15. 11. 1916. Výcvik absolvoval u záložního praporu 4s. Střelecké brigády v Bobrujsku. 12. 5. 1917 přichází k 3. čs. střeleckému pluku, se kterým se účastní bitvy u Zborova. S jednotkou se účastní dalších bojů ve funkci velitele kulometné čety. Postupně je povyšován do hodnosti poručíka. V dubnu 1919 odplouvá z Vladivostoku do Terstu, z kterého se vrací do vlasti.

V československé armádě slouží u 3. polního pluku v Kroměříži. Od 15.1. do 27.7. absolvoval vojenskou instrukční školu v Milovicích. Po té slouží u 46. polního pluku v Chomutově. V roce 1923 několik měsíců působil jako externí učitel ve škole pro poddůstojníky pěchoty z povolání u 1. divize. V roce 1925 absolvuje ekvitační kurs. 21. 6. 1930 nastupuje na dva měsíce k 51. dělostřeleckému pluku v Chomutově, kde sbírá další zkušenosti. Po té je poslán na stáž k 1. oddělení ZVV Praha.

Během této doby postupně působí v různých funkcích: velitele roty, praporního pobočníka, prvního a druhého pobočníka velitele pluku, velitele pomocné roty, zbrojního důstojníka pluku a plukovního zpravodajského důstojníka. Dosáhl hodnosti štábního kapitána.

1. 5. 1931 nastupuje na MNO hlavní štáb v Praze na funkci referenta 2. oddělení /zpravodajského. Působil zde v pátrací skupině, zaměřené na Německo. Stal se velitelem předsunuté agenturní ústředny, která spolupracovala i koordinovala činnost se zpravodajskými službami Francie a SSSR.

14. 3. 1939 odlétá s plk. gšt. Františkem Moravcem s dalšími zpravodajci a rodinou do Velké Británie. Začátkem května 1939 je vyslán do Paříže. Působí zde jako zástupce velitele zpravodajské ústředny Karel. Udržoval kurýrní a rádiové spojení do Protektorátu Čechy a Morava. Po kapitulaci Francie se 29. 7. 1940 přesunuje do Anglie. Zde je zařazen do II. odboru MNO v Londýně. Stává se přednostou šifrové skupiny. 7. 3. 1942 je povýšen do hodnosti podplukovníka.

2. 7. 1942 se stává přednostou Zvláštní skupiny D. Ta se věnovala výcviku, přípravě a výsadkům do Protektorátu Čech a Moravy. 28. 3. 1945 odjíždí do Košic. Zde se stává velitelem Zvláštní skupiny v rámci MNO.

1. 6. 1945 je povýšen do hodnosti plukovníka a od 28. 10. 1945 zastává funkci přednosty přípravné skupiny pro vybudování jednotek dopravovaných vzduchem u hlavního štábu. Velitelem výsadkového vojska se stal 15. 8. 1948. 28. 10. 1948 je jmenován do hodnosti brigádního generála.

19. 11. 1949 je zatčen a odveden na Obranné zpravodajství v Dejvicích, kde je tvrdě vyslýchán a vězněn. Při následném soudu je odsouzen k devíti letům vězení, degradaci se ztrátou občanských práv. Zabaven mu byl majetek. Z vězení byl propuštěn ve velmi špatném stavu v květnu 1952. Zbytek života žil v ústraní.

Karel Paleček zemřel 12. března 1962.

V listopadu 1989 byl rehabilitován a 10. 12. 1991 byl povýšen do hodnosti generálporučíka in memoriam.

O Karlu Palečkovi jsem si povídal v roce 1995-6 s jeho sinem Vladimírem Palečkem. Ten vzpomínal na odlet rodiny do Anglie na pobyt ve Francii. Věděli, že táta je příslušníkem naší armády, ale neměli ponětí co dělá. V Anglii studoval strojní inženýrství do léta 1944, kdy vstoupil do čs. armády. Chtěl se stát letcem, ale ze zdravotních důvodů nebyl přijat. Absolvoval kurs mechaniků – drakařů. U 311 čs. bombardovací perutě připravoval tři svěřené Liberátory k hlídkovým letům proti německým ponorkám a po válce k dopravním letům do vlasti. Po návratu do Československa po krátké době demobilizoval, aby mohl dokončit studium.

 

Zdroje: rozhovor s Vladimírem Palečkem.

Různé články na internetu.


Publikováno: 14. 3. 2019 Autor: Tomáš Žák Sekce: Vzpomínky na vojáky