Brigádní generál Bohuslav Fiala

Vzpomínky na vojáky / Brigádní generál Bohuslav Fiala

Se narodil 29. ledna 1890 ve Frenštátě pod Radhoštěm. Po absolvování vyšší reálné školy v Holešově nastoupil do Vojenské akademie ve Vídeňském Novém Městě. Po jejím absolvování byl v srpnu 1910 přidělen k zeměbraneckému pěšímu pluku 35 dislokovanému v pevnosti v Přemyšlu. Po vypuknutí první světové války se účastnil bojů za Rakousko-Uhersko u Haliče. Pak bránil obleženou pevnost v Přemyšlu. Po té co se její posádka vzdala 22. března 1915, byl npor. Pěchoty Fiala zajat Rusy.

V srpnu 1918 vstoupil do československých legií v Rusku. Stal se příslušníkem 9. střeleckého pluku. Odkud odešel do poddůstojnické školy, kde působil jako instruktor. Postupně vystřídal tyto funkce: náčelníka štábu skupiny, výzvědný důstojník pluku. V srpnu 1919 se stává učitelem taktiky v důstojnické škole. Bojoval na Volze a na Sibiři. V únoru 1920 se vrátil do vlasti.

Je přidělen na MNO, do hlavního štábu. V té době je povýšen do hodnosti kapitána. V letech 1921 až 1922 je frekventantem Válečné školy v Praze. Následně absolvuje v letech 1923 až 1924 Vysokou školu válečnou v Paříži. Od roku 1925 působí jako profesor všeobecné taktiky na Vysoké škole válečné v Praze. Od roku 1929 je na hlavním štábu, ve 3. oddělení ve funkci přednosty operační skupiny. V říjnu 1931 se stává přednostou oddělení. K velení jednotky se vrací v roce 1932, kdy se stává velitelem pěšího pluku 38 v Berouně. V roce 1933 se vrací do hlavního štábu. Působí jako přednosta 3. oddělení. V říjnu 1935 se stává prvním zástupcem náčelníka. V roce 1937 se stává podnáčelníkem hlavního štábu.

Po okupaci působí v odboji. Záhy je zatčen a vyslýchán. Má štěstí a během března 1942 byl propuštěn. Opět začal působit v odboji a zapojil se do Pražského povstání v květnu 1945.

V roce 1945 se vrací do naší armády. Stává se prvním podnáčelníkem hlavního štábu. V červnu 1946 odchází do výslužby. V roce 1953 je mu odebrán důchod. Musel si najít práci. Pracoval jako účetní, později vrátný. Zemřel 16. září 1964 v Praze.

 

Zdroje: kniha SRDCE ARMÁDY Generální štáb 1919-2009 autorE. Stehlík.

Web armada.vojenstvi.cz


Publikováno: 23. 9. 2017 Autor: Tomáš Žák Sekce: Vzpomínky na vojáky