III. Národní let RČS v roce 1937

Vzduchoplavci, aviatici, létání / III. Národní let RČS v roce 1937

V pátek 24. září bylo na pražském letišti ve Kbelích připraveno ke startu 35. letounů. Uzávěrka kontroly byla sice již ve čtvrtek večer, ale pro velmi špatné počasí přistály dva letouny nouzově (budějovické a plzeňské) - ty doletěly až v pátek ráno, a jeden Zlín XII havaroval a závodu se již neúčastnil. Podle propozic byli závodníci rozděleni na 3 kategorie, soutěžili však jinak podle stejné závodní formule, pouze okruhy spolehlivosti byly jiné a to tak, aby rychlé i pomalejší stroje byly přibližně stejnou dobu ve vzduchu.

Okruh spolehlivosti měl za účel vyzkoušeti spolehlivost přípravy letounů i motorů a pilotní a orientační schopnosti a znalosti posádky. Pro 1. kategorii vedl z Prahy přes Plzeň - České Budějovice - Brno do Bratislavy a zpět přes Piešťany - Zlín - Moravskou Ostravu - Olomouc - Pardubice - Hradec Králové do Prahy. Otočný bod v Klatovech byl vypuštěn, když bylo hlášeno, že je tam mlha s deštěm, zůstal zachován jen otočný bod v Jindřichově Hradci. V této kategorii bylo 12 Zlínů XII, 3 Praga Baby a 1 Bestiola. V 2. kategorii bylo 8 letounů typu Š.239 a 1 typu Be 550 s motorem Mikron 50 ks. Okruh pro ně byl zvětšen v úseku Bratislava - Piešťany, letěli přes Zvolen. Do 3 kategorie byly zařazeny letouny o rychlosti větší nežli 170 km/hod. a to 8 typu Be 50 s motorem Walter Minor 85 ks., 1 Be 550 s motorem Mikron II 60 ks., 1 Tatra T.1. s motorem Tatra 90 ks. S úředně zjištěnou maximální rychlostí 215 km/hod. a BH 111. Jejich okruh vedl z Prahy přímo přes Brno do Bratislavy, dále Piešťany až Zvoleň - Košice - Užhorod a zpět do Zlína na okruh 1. kategorie přes Spišskou Novou Ves a Žilinu. Délka okruhů byla pak 1048, 1225 a 1470 km. Závodníci měli okruh spolehlivosti prolétnout v čase, který byl vypočten podle udané cestovní rychlosti (maximálně však 70 % z úřední rychlosti max.) a za další zrychlení (lepší čas) až do 75 % mohli ještě získati dobré body. Pro rychlosti nad 75 % však už body nezískávali.

V pátek byla povětrnostní situace velmi nepříznivá, v Čechách a na Moravě byly hlášeny mlhy a deště, hlavně Českomoravská vysočina a Malé Karpaty neslibovaly nic dobrého. Proto byl start zdržen pro 3. kategorii až do 10.15 a pro 1. a 2. až do 12. hodiny. Přesto byl průběh 1. dne poměrně dobrý, místy byla viditelnost jenom 1 km a přece jen 2 soutěžící mezi Brnem a Bratislavou ztratili orientaci a přistáli nouzově, jeden u Kroměříže, druhý u Ivanovic. Bolestnější byla tragická nehoda posádky pardubického letounu OK-EAD Em. Turka a K. Hajného, kteří v mlze vletěli do lesa na svahu Karpat a zabili se. První den jediný letoun (posádky Hill a Rada ze Zlína) doletěl do Zlína. Favorit závodu Ing. C. Husman na letounu Tatra T.1. Postavil v Košicích letoun na hlavu, jiný favorit Dr. Kořán s BH. 111 havaroval při nouzovém přistání v okolí Štrby. Aeroklub Vysokoškolského sportu byl tím připraven o svou největší naději, neboť i Ing. C. Vodvářka přistával nouzově u Brna a teprve po výměně vrtule doletěl do Bratislavy, ovšem se ztrátou času.

V sobotu se pásmo špatného počasí posunulo na Moravu a Slovensko, takže závodníci zůstali zablokováni v místech, kam doletěli. Pouze v úseku Bratislava až Piešťany mohla se nejslabší kategorie posunout do Zlína. Jediný Hill pokračoval ze Zlína dále a doletěl až do Pardubic. Proto byl pak závod na prvním okruhu prodloužen až do pondělí, v neděli doletělo do Prahy 21 letounů, jeden havaroval v Hradci Králové, jeden se poškodil při nouzovém přistání u Nového Jičína – kde zrovna pořádala olomoucká letka MLL. letecký den – třetí na úseku Zvolen -Piešťany zabloudil k Žilině, kde pak nouzově přistál a čtvrtý v Čechách ztratil orientaci a místo do Prahy se strefil do Tábora. Tak bylo na prvním okruhu vyřazeno celkem 9. letounů.

Na druhém okruhu Praha – Žatec – Karlovy Vary do Prahy s přistáním v Karlových Varech o délce 240 km se měla vyzkoušet spotřeba. V pondělí byla na západ od Prahy hlášena mlha a viditelnost se jen pomalu zlepšovala. Vojenský letoun vyslaný na výzvědy k Žatci se dvakrát vrátil se špatnou zprávou. Teprve na telefonické hlášení ze Žatce odletěly první 4 letouny odpoledne před 4. hodinou. Když však se stíhačka vrátila zase se špatnou zprávou, byl start zastaven a s obavami se očekávalo hlášení o příletu do Karlových Varů. Avšak všichni doletěli dobře a proto byl pak po 4. hodině otevřen start i pro ostatní. Viditelnost byla na úseku kolem Žatce opravdu špatná a to bylo příčinou, proč hradecký letoun zaletěl na sever do Německa, kde pak nouzově přistál a ze závodu se vyřadil. Obávaný konkurent Ing. Zelený na Be 550 musel zůstat v Karlových Varech pro poruchu na letounu, budějovičtí zůstali také na noc, neboť nechtěli ještě jednou riskovat nouzové přistání v podvečer pro mlhu. Ostatní dolétávali do Prahy již po západu slunce, posledních deset na osvětlené letiště.

Nejmenší spotřebu měla Železníková, necelých 19 litrů, na letounu Zlín XII s motorem Persy 40 ks. Těsně za ní pak Doubková na Praga Baby, která ovšem přiletěla až v úterý s větrem v zádech, neměla už protivítr a mohla letět úsporně. Na 3. místě se spotřebou byl Krejčí na druhé Be 550. Konečně pátého dne mohl být závod ukončen. Muselo se ovšem zase čekat, až ranní mlhy dovolí bezpečný průlet na rychlostním okruhu Praha – Nové Benátky – Říp – Praha o délce 100 km. Podle očekávání Be 50 tu vyrovnaly po většině nevýhodu ve spotřebě proti slabým strojům – v průměru byly o 40 km rychlejší – a do čela závodu se dostal Krejčí z Brna na Be 550 s celkovým počtem bodů 4106 (měl rychlost 186,8 km za hod.)

Posádka Krejčí Divíšek před letadlem Be-550. Omluvte zhoršenou kvalitu fotografie.

Druhé místo obsadila pilotka Železníková, pozorovatel Beneš z Aeroklubu MLL. Zlín na Zlínu XII s motorem Persy 40 ks., která docílila rychlosti 150.8 km/hod. a počtu bodů 3901. Pouze o bod za ní se umístili Ing. Vlasák a Šilhan na Be 50, Aeroklub RČS, který měl ze všech Be 50 nejpříznivější spotřebu na okruhu B. 4. místo opět připadlo posádce letounu Be 50, Dr. Miklenda a Ing. Polívka, na 5 místo se dostala posádka budějovická Praga Baby Doubková a Ing. Svoboda velmi dobrou rychlostí 150 km/hod. a dík malé spotřebě (letěli jediní až v úterý s větrem v zádech).

Následující dvě Be 50: Kotiba – Růžička z Brna a Kluka – Martínek z Olomouce, na 8. místě je zase jeden Zlín XII. Navrátil – Bejšovec ze Zlína, na 9. Praga Baby (Truhlář – Synecký) z letky MLL. Praha, na 10. další Praga Baby (Protiva Karfus) z Vysokoškolského Aeroklubu, mezi nimiž je opět rozdíl v bodech jenom jeden bod!! Tři Be 50 se sice objevují na posledních místech, ale proč: Klatovská obletěla karlovarský okruh bez přistání – žádné body, bratislavská ztratila orientaci v rychlostním okruhu na posledním úseku Říp - Praha, vysokoškolská byla stíhána poruchami na 1. i 2. okruhu, takže tam získala málo bodů a nemohla ztrátu ovšem už vyrovnati na okruhu rychlostním, ačkoliv to byl nejrychlejší stroj ze všech – 194.2 km/hod.

Závod je skončen, výsledky jsou známy. Podmínky byly poměrně velmi těžké, mlhavé počasí znesnadňovalo průběh, který tudíž nemohl být zcela regulérní. Přesto organizace závodu byla velmi dobrá a pružná, dovedla se přizpůsobit. Odb. Rada Ing. Bervida jako ředitel závodu může býti se svými spolupracovníky spokojen. Jak se osvědčily posádky? Ztráta orientace byla příčinou vyřazení nebo zhoršení výsledku v 6 případech, špatné počasí zavinilo 3 havárie, s poruchami zápasily marně 3 posádky, na letišti došlo ke 2 haváriím.

Uvážíme-li, že počasí bylo těžké i pro vojenské a dopravní letce (smrtelná havárie vojenského letadla, dočasně uzavřené pražské letiště), vynikne ještě jasněji, že sportovní letci většinou mladí si vedli velmi dobře. Formule závodu byla příznivá rychlým Be 50 a přece se i slabé stroje dostaly do popředí (Zlín XII a Praga Baby). Typ Š. 239 neměl v závodě šanci a také z této kategorie pouze 3 dokončili závod.

Š-139. Ilustrační fotografie.

Praga Baby uhájily si dobře svou pověst – všechny 3 v závodě jsou mezi prvními 10. Aeroklub MLL. Zlín měl nejkrásnější úspěch: ze stejnorodého týmu 5 Zlínů XII všechny doletěly bez ztráty bodů s pořadím 2, 8, 11, 12 a 13. Národní let RČS. 1937 je skončen – připravujeme se na příští ročník... F.S.

 

Převzato z časopisu Letec č. 10. z roku 1937.


Publikováno: 20. 3. 2018 Autor: Tomáš Žák Sekce: Vzduchoplavci, aviatici, létání