Čechoslováci v soutěži letecké akrobacie ve Francii

Vzduchoplavci, aviatici, létání / Čechoslováci v soutěži letecké akrobacie ve Francii

V sobotu 9. června, proveden byl první díl závodu, a to soutěž v povinné sestavě vrcholných leteckých cviků, boj nebyl nijak lehký, přesto se umístil šrtm. Novák na čtvrtém a škpt. Ambruš na šestém místě. Novák dosáhl 119 bodů, Ambruš 110 bodů. Největšího počtu bodů dosáhl Němec Fieseler, a to 138. Tyto body sčítají se s body druhého dílu závodu, který se konal v neděli.

V neděli v ranních hodinách bylo viděti nad letištěm Le Burget 2 československá letadla v plném tréninku. Byli to škpt. Ambruš a Franta Novák, kteří si opakovali nejtěžší cviky pro odpolední soutěž, tak zvanou volnou sestavu, cviky, které si sami sestavili.

V dopoledních hodinách, kdy se na letišti ve Vincennes shromáždilo již 40 000 diváků, došlo k politování hodné nehodě. Přes tribuny nasazoval k přistání malý letounek, opatřený motorem o 20 HP. Pojednou však spadl do vývrtky a jeho pilot, Francouz Bourré byl vytažen z trosek letadla s velmi těžkým zraněním. Letadlo se zřítilo v bezprostřední blízkosti letadel dvou největších odpoledních soupeřů, Francouze Détroyata a Němce Fieselera.

Ve 14 hodin bylo hlediště přeplněno diváky, jichž počet byl odhadován na 200 000 osob. Soutěž začíná Ital Kolombo, který provádí akrobacii v nevelké výši tak, že při zakončení přistává s větvemi a listím ze stromů na ostruze letadla. Vybíral letadlo z vývrtky tak nízko, že zachytil za stromy, ohraničující letiště. Jen výborným vlastnostem letadla typu Breda děkoval, že nenastala katastrofa.

Po přistání Kolomba startuje Francouz Cavalli, jehož obrácené loopingy byly velmi čisté. Cavalliho střídá škpt. Ambruš, jehoš motor je sice slabší, ale stoupavá vývrtka škpt. Ambruše všeobecně udivuje. Jeho práce s letadlem je velmi čistá. Po škpt. Ambrušovi startuje Portugalec D´Abreu na letadle Avro „Tutor“ s motorem o 215 HP. Mezitím, co tento mladý Portugalec provádí akrobacii, zaujímá na čestné tribuně místo ministr francouzského letectví, generál Denain, doprovázen šéfem svého kabinetu.

Když náš Franta Novák se již připravoval k letu, dochází k strašlivé katastrofě. Portugalec D´Abreu přecházel z prudkého letu střemhlav do stoupavé zatáčky, překroutil v necelých 100m letadlo na záda a v příštím zlomku vteřiny padl kolmo k zemi a vrazil s plným plynem uprostřed letiště do země. Daleko v okruhu letiště bylo slyšeti jediný výkřik úžasu několika desítek tisíců lidí. Letadlo se vzňalo, tělo nešťastníka shořelo.

Za hrobového ticha občanstva zahrána portugalská hymna, kterou všichni vyslechli na počest padlého hrdiny v pozoru. Po necelé hodině bylo rozhodnuto pokračovati v soutěži přes tuto tragickou událost, avšak s přímým nařízením ministra letectví, aby soutěžící nepřekročili hranici minimální výšky 200 m při souvislé akrobacii.

Náš Franta Novák nastoupil pak do letadla a brzy předvedl čistě klasickou akrobacii s velkou elegancí a citem. Přestál duševní depresi, opět se vzchopil k nejvyššímu výkonu. Vrátil se mu klid a rozvaha a i nám bylo ihned lehčeji u srdce. Svojí úlohy se zhostil výborně a přistál za pochvalného uznání diváků.

Němec Achgelis překvapil pak svojí sestavou a výkon jeho stroje Focke-Wulf FW-44 s motorem pouze o 170 HP je pozoruhodný. Naposled došlo k boji dvou starých praktiků a profesionálů Francouze Detroyata a Fieselera, kteří se umísťují s nevelkým rozdílem bodů. Jejich sestava není zvláště složitá, avšak zato tím přesněji provedená. Detroyatův motor Gnome-Rhone K 9 o 500 HP a Fieselerův motor Walter „Pollux II“ o 420 HP dopomáhají oběma k snazšímu vítězství. Při konečné klasifikaci bylo docíleno následujícího pořadí s udáním bodů:

 

  1. Fieseler, Německo 645,5 bodů,

  2. Detroyat, Francie 622,9 bodů,

  3. Achgelis, Německo 537,6 bodů,

  4. Novák, Československo 451,8 bodů,

  5. Cavalli, Francie 361 bodů,

  6. Colombo, Itálie 344,8 bodů,

  7. D´Abren, Portugalsko 337 bodů,

  8. Ambruš, Československo 309 bodů,

  9. Clarkson, Anglie 144 bodů.

 

Zdroje: časopis Letec č.7 z července 1934

Fotografie sbírka T. Žák


Publikováno: 30. 6. 2017 Autor: Tomáš Žák Sekce: Vzduchoplavci, aviatici, létání