Vzpomínky na květnové povstání v Praze 4 -dokončení

Vojenství střípky z historie / Vzpomínky na květnové povstání v Praze 4 -dokončení

8. května

V 00.15 hodin byla v Berlíně, Karlshorstu podepsána bezpodmínečná kapitulace Německa. Zprávu rozšířil rozhlas. Jednotky SS během dopoledne upustily od svých útočných záměrů a zahájily přípravy k ústupu.

Zprávy o německé kapitulaci zapůsobily jako vzpruha na povstalce, kteří znovu obsazují vyklizené pozice SS u Vozovny a věznice, v Podolí, Na Jezerce.

Začátkem dne příslušníci SS jednotek na Spořilově zajali přibližně 200 mužů a uvěznili je v domech na Zelené lišce.

Velitel jednotky Albatros se spojuje se sousedními povstaleckými jednotkami z důvodu zesílení obrany.

SS jednotky se začínají připravovat k ústupu a ostřelují Pankrác, Vyšehrad, Podolské sanatorium.

01.45 hodin se na Pankráci velitelství s lazaretem i zálohami přesouvá z Ruského gymnázia do Jedličkova ústavu u vyšehradských hradeb.

03.00 hodin se v Podolí velitelství povstalců přesunulo pod tlakem SS jednotek do vyšehradské sokolovny. Povstalci se stahují z barikády u vodárny, i s hlídkami z vil ve svahu, na lodičkách po Vltavě kolem vyšehradské skály. Tunel v ní je už zabarikádován.

05.00 hodin se na Pankráci upevňuje druhý sled obrany povstalců. Ti vysílají průzkumné hlídky na Pankráckou pláň. Zde narazí na odpor nepřítele.

Na Spořilově se SS jednotky stahují do jeho jihozápadního okraje směrem ke Kačerovu. Povstalci postupují za ním.

V Michli je odstřelován prostor Jezerky tanky umístěnými u statku Reitknechtka. Povstalci jsou posíleni polním dělem, dvaadvaceti povstalci s lehkým kulometem. Zálohy, které mají ustoupily na zalesněný násep východně od Vršovického nádraží na Bohdalci.

05.45 hodin na Spořilově velitel skupiny Albatros vydává rozkaz k zastavení palby na základě zprávy o kapitulaci německých vojsk.

06.00 se pokusí povstalci znovu obsadit Podolské sanatorium. Jsou odraženi.

07.00 v Michli po neúspěšných jednáních povstalců o kapitulaci německých jednotek, zahájí útok tanky proti povstalcům ve směru k trati vedoucí do Vršovic. Na vršku nad záložnou se rozvinula německá pěchota. Asi 300 mužů. Velitelství povstalců žádá o vyslání pancéřového vlaku.

Po 08.00 hodině se na Spořilově vzdal oddíl SS o dvaceti mužích a byl odzbrojen.

08:50 hodin. Povstalci jsou vyzváni k vyjednávání. Je jim nabídnuto vyklizení bloku domů U Křížku, u Kačerova, nebude-li německý ústup rušen. Mezitím jejich tanky znovu ovládly Reitknechtku a od Doudlebské ulice útočí palbou na postavení povstalců na okrajích družstevní čtvrti směrem k Michli.

Od 10.30 hodin přijíždějí tři německé tanky do zalesněné části Jezerky. Ostřelují most přes Botič u ulice Mendíků, kde je barikáda, výtopnu a jižní svahy Bohdalce. Velitelství povstalců v Michli se přemísťuje do Rohlenovy restaurace ve Vršovicích. Odtud se v 13.00 hodin vrací na původní velitelství v Michli. Pancéřový vlak, který povstalcům přijel na pomoc zahajuje palbu na tanky. Ta je však neúčinná.

Během dopoledne proběhne reorganizace obrany Spořilova. Je posílena a jsou posbírány zahozené zbraně. Jeden těžký a jeden lehký kulomet, 22 pušek, tři ruční granáty a 18 pancéřových pěstí.

Na Chodově dal velitel oddílu SS odstranit barikády chodovskými občany.

Během odpoledne v Braníku provádí SS represálie proti obyvatelům. V lomech jsou zastřeleni dva Češi a dva Rusové, kteří zde pracují. Muži jsou SS shromážděni ve škole. Příslušníci SS s ostatními vojáky loupí v domech civilní oděvy, jízdní kola a vše co se jim hodí.

14.30 hodin probíhá v Podolí minometné odstřelování nejenom pozic povstalců Ryšánka, Na Strži, rasovna.

14.00-17.00 hodin Michelská skupina je posílena z Vršovic studentskou skupinou vyzbrojenou lehkými kulomety. Dále je posílena skupinou četníků z Hořovic. Jedná se o třicet četníků a velitele. Palba Němců z kulometů a za použití pancéřových pěstí se ozývá v Táborské ulici. Povstalci sem přijíždí s autem firmy ETA, které má protiletadlové kulomety na korbě. Němci zahájí ústup a zapalují obytné domy.

18.00 hodin v Horní Krči oddíl SS opouští školu Na Zelené lišce a odpaluje muniční sklad. Výbuch poškozuje okolní domy.

Němci ustupují z Braníku a Hodkoviček.

V závěru dne zůstávají menší nepřátelské jednotky v prostoru Podolí a v horních částech Michle. Hlavní síly německých jednotek včetně SS se shromažďuje v Krčském a Kunratickém lese, na Lhotce a v Modřanech.

 

9. května

01.00 hodin -Michle. Npor. Růžička s tlumočníkem odjíždí do Kobylis navázat styk s jednotkou sovětské armády. S ní se střetne u Bulovky. Po jednání dává velitel sovětské jednotky k dispozici povstalcům dva tanky. Ty zavede npor. Růžička k plynárně. Zde zaujmou palebné postavení ve 02.30 hodin.

01.30 hodin je Pankrácká věznice opět obsazena povstalci.

03.00 hodin ze Lhotky německá baterie odstřeluje Pankrác a vnitřní část Prahy.

04.00 hodin skupina Albatros, na Spořilově zaútočí na německou baterii ve východním okraji krčského lesa. Baterie začne ustupovat směrem ke Kunraticím.

05.30 hodin v Podolí probíhají přestřelky v prostoru Topolka, na svazích Vyšehradu mezi vlastními průzkumnými hlídkami a zadními hlídkami Němců, při pokusu průzkum okolí u Podolského sokolovny. Prostor u podolského hřbitova a Žlutých lázní vyčištěn od německých jednotek.

09.00 hodin jsou na Pankráci vyslány skupiny bojovníků k vyčištění prostorů na Jezerce, na Zelené lišce, u Ruského gymnázia, u Dolin, u Soudního náměstí a vozovny.

10.00 hodin Němci ostřelují ze severozápadního okraje Kunratického lesa ulice Spořilova. Četa protektorátního četnictva obchvacuje přes severovýchodní okraj Spořilova Kunratický les. Zde zajme německé vojáky.

Dva německé tanky z Barrandova ostřelují Dobešku a branickou Jezerku. Začátkem odpoledne zahájí sovětská pěchota palbu na tyto dva tanky od branického lomu.

12.00 hodin začalo odstraňování barikád na základě odvysílané výzvy k uvolnění cest a umožnění postupu sovětské armády.

Po poledni na Spořilov a Chodov přijedou první sovětské tanky. Lidé je vítají.

15.00 hodin sovětské tanky projíždějí Michlí. Povstalecké jednotky jsou staženy, aby omylem nedošlo ke střetu.

Odpoledne v Modřanech probíhá vyjednávání s velitelem německých jednotek. Jsou odváženi ranění a mrtvý z Komořanských lesů a ze silnice Modřany -Závist.

19.00 hodin přijíždí pancéřový vlak Orlík do Modřan k továrně Srb a Štys. Zde zůstává stát.

20.00 hodin zapálili němečtí vojáci obytné domy v Komořanech a na Točné. Obyvatelé utíkají směrem do Braníka.

21.30 hodin doráží první dva sovětské tanky do Modřan

24.00 hodin projíždí Modřany motorizovaná jednotka sovětské armády ke Zbraslavi.

 

Tento článek byl napsán na základě publikace Pražské povstání 1945 v Praze 4. Tu zpracovala Historicko-dokumentační komise při Obvodním výboru Českého svazu bojovníků za svobodu Praha 4.

dr. Karel Černý, Svatopluk Hájek, Libuše Nedvědová, dr Miloslav Novák, ing. Miroslav Sedláček, ing. Břetislav Šnobl.


Publikováno: 13. 7. 2016 Autor: Tomáš Žák Sekce: Vojenství střípky z historie