Vzpomínka na květnové povstání v Praze 4

Vojenství střípky z historie / Vzpomínka na květnové povstání v Praze 4

Při vypuknutí povstání měli povstalci iniciativu ve svých rukou. Německé okupační správě se nepodařilo hned tvrdě zareagovat. Akce povstalců na Praze 4, byly spontánní. Vznikaly malé skupiny povstalců vedené bývalými důstojníky čs. armády, četníky, veliteli ilegálních organizací.

5. května

Během dopoledne získali povstalci menší počet zbraní při odzbrojování strážních oddílů okupační armády v nuselské sokolovně, v Podolském sanatoriu, v Krčské nemocnici, v skladišti Todtovy organizace v Braníku. Získány byly pistole, pušky s malou zásobou střeliva. Několik ručních granátů.

Železničářům a zaměstnancům z ETY se podařilo ukořistit zbraně na vršovickém nádraží ze zde stojícího sanitního vlaku a z vagónů vojenského transportu. Z Benešova byly tajně přivezeny pancéřové pěsti.

Na volání o pomoc z Českého rozhlasu na Vinohradech bylo reagováno odesláním četníků a dobrovolníku z řad obyvatelstva, kteří byli vyzbrojeni puškami s malou zásobou střeliva. Byly tam také přepraveny pušky s náboji, které byly uloženy v policejních služebnách. To oslabilo povstalce na Praze 4.

Na Pankráci se do povstání zapojila ozbrojená česká vězeňská stráž, která se spojila s povstaleckou skupinou ve vozovně Pankrác. Zde bylo ukryto menší množství zbraní.

Ve věznici na Pankráci se podařilo odzbrojit a zajmout německé dozorce a zaměstnance. Ve věznici byli osvobozeni političtí vězni, odbojáři a několik ruských vojáků.

Povstalci se pokusili dobýt školu na Zelené lišce, kde byl oddíl SS (asi 150) mužů. Nacházel se zde muniční sklad. Oddíl SS útok odrazil.

Povstalci na území Prahy měli k dispozici přibližně 250-300 pušek. Jednalo se jak o zbraně, které si schovali jednotlivci, tak i o zbraně získané odbojovými organizacemi. Například v dubnu 1945, bylo ilegálním Revolučním výborem uschováno ve sklepě školy na Myšárně v Michelské ulici, několik pistolí, 100 pušek a 4000 nábojů. Vedlo toho i několik pancéřových pěstí a granátů. Další zbraně pocházely od odzbrojených německých jednotek.

V průběhu pozdního odpoledne se mění celkový obraz bojů. Zatímco polední a odpolední hodiny byly ve znamení iniciativních útočných akcí povstalců. Přišlo varování rozhlasem s upozorněním o nástupu jednotek SS ze všech stran z okolí Prahy.

S naléhavou výzvou ke stavbě barikád. Rázem se změnila situace. Začaly přípravy k obranným bojům po celé Praze, pod velením podzemního vojenského velitelství Alex a Bartoš s generály F. Slunečkem a K. Kutlvašrem a za spolupráce/v podřízenosti místních velitelstvích v různých částech Prahy.

Barikády tvořily téměř souvislý řetězec obranných postavení. Při jejich stavbě se musela zvážit jejich taktická úloha, nestalo se to na vyšší příkazy, nýbrž při uplatňování vojenských zkušeností aktivních i záložních důstojníků a poddůstojníků čs. armády a hlavně za velmi široké spolupráce obyvatelstva.

Obranná linie se táhla od Vltavy v Modřanech, vedla přes výšiny na okraji Modřan (Baba) směrem na Lhotku, Dolní Krč, Ryšánku.

Nedobytná škola na Zelené lišce, obsazená vojáky SS, s okolím vytvořily velmi nebezpečnou a hlubokou kapsu a znemožnily spojení obranné linie na úrovni továrny Janeček a vodárny směrem do Michle. Kapsa byla takto uzavřena až na úrovni někdejší „Moderny“ na Jezerce, v komplexu družstevních obytných domů s výběžkem na Reitknechtce (městský statek), a dále dolů nynější Baarovou ulicí k Madelonce. (restaurace na rohu Michelské a Jemnické ulice) s volnější vazbou na Kačerov a Spořilov.

Slabinou této linie byl naprostý nedostatek těžkých kulometů a protitankových zbraní, které by mohly obranu uzavřít křížovou palbou. To bylo později využito nacistickými jednotkami k pronikání do mezer mezi úseky. Obranná linie přesto sehrála důležitou roli při zadržování a zpomalování nacistického postupu v následujících dnech.

Večer 5. května vzniká přes Modřany, Bráník, Lhotka, Krč souvislá obranná linie: pila v Modřanech -Tyřšova čtvrť -Cholupický vrch -Na Beránku (Baba I.) -Komořany -Lhotka -Dolní Krč – Ryšanka -Lom u Jezerky -Bráník až k velitelství Bráník v pivovaře. Z Komořan prodloužení obrany přes Cholupice na Libuš.

Tato obranná linie byla však na svém vnějším okraji, zejména v prostoru Lhotky málo obsazena a nemohla zabránit pronikání nepřátelských formací v pozdních večerních hodinách a během noci až ke škole na Zelené lišce. Došlo ke spojení postupujících nepřátelských formací s tamním oddílem SS. Ten takto posílen odrazil obléhající povstaleckou skupinu.

 

6. května

Skupina jednotek „Wallenstein“ vyslala smíšený průzkumný oddíl po hlavní ose Benešovské silnice. Ten se skládal z 20-25 obrněných vozidel (tanků, obrněných aut i samohybných děl) a jednoho praporu pěchoty. Dále byl posílen baterií polních děl. Tento průzkumný oddíl měl necelých 800 vojáků.

Slabinou tohoto průzkumného předzvědného oddílu byl nedostatek střeliva. To mělo být doplněno až v Praze.

V noci z 5. na 6. května postupoval tento průzkumný oddíl po benešovské silnici se zajištěním na levém boku směrem na Psáry. Předvoj skupiny narazil v lese mezi Radlíkem a Psáry na záseky, vytvořené poražením stromů, místním obyvatelstvem. Záseky nebyly bráněny z důvodu nedostatku zbraní. Záseky byly dlouhé 4 km. Část průzkumného oddílu musela tento úsek objet směrem na Zvole. Zde však na rozmoklých polních cestách uvízla.

Povstalecká hlídka pohybující se mezi záseky byla střelbou vojáků průzkumného oddílu zahnána do Psár. Vojáci obklíčili vesnici a začali ji prohledávat za střelby po obyvatelích Psár. Bylo zadrženo dvanáct obyvatel, kteří byli zastřeleni u hřbitova.

V ranních hodinách tanky průzkumného oddílu postupovaly po hlavní silnici -hlavním směrem pankrácké obrany, kde zjišťovaly situaci. Nakonec se stáhly.

Pěší jednotka v síle praporu s dělostřelectvem dorazila do školy na Zelené lišce. Posílila zdejší jednotku SS a zlikvidovala její obklíčení.

Velitel zdejší jednotky SS, neúspěšně vyjednával s povstalci o umožnění spojení s velitelem jednotek SS v Praze. Řekl, že pokud mu to nebude umožněno rozstřílí Prahu. Během jednání v dopoledních hodinách platil klid zbraní. Pak jednotky SS po několika přestřelkách ovládly prostor okolo školy.

V Dolní a Horní Krči v prostoru mezi nemocnicí a školou na Zelené lišce je zjištěno soustředění hlavních sil nepřítele v síle asi 20 obrněných vozidel, nejméně jedné baterie polního dělostřelectva, ta je umístěna v blízkosti nemocnice a asi praporu pěchoty. Tanky a pěchota nastupují do tří směrů: Michelská, Budějovická a Ryšánka.

Pěší jednotky SS obsazují Krčský les.

Na Pankráci se obrana opírá o dvě barikády Na Veselí a na rohu náměstí Hrdinů (tehdy Soudního náměstí ) a ulicí 5. května.

Jednotky SS za podpory tanků proráží obranu (barikádu) na Veselí. Postupují směrem k Soudnímu náměstí. Podaří se jim znovu obsadit věznici. Další útok se stáčí do Michle.

Ve složité situaci jsou povstalci v Modřanech. Před proražením zdejší obrany jim pomáhají Vlasovci, kteří disponují i děly. Podaří se jim jednotky SS vytlačit ke Zbraslavi.

Své pozice brání povstalci v Michli. Jsou zatlačováni a boje se soustředí u plynárny. Na pomoc je jim vyslán obrněný vlak po trase Vršovice - Krč. Povstalce bojující u plynárny posiluje oddíl Albatros.

SS jednotky jsou zatlačeny zpět na Kačerov. Večer se obrněný vlak vrací do Vršovic, oddíl Albatros odchází na Spořilov. Povstalci drží původní linii před útokem SS jednotek.

Nastává večer a boje ustávají. Rozeběhnou se přípravy na druhý den. Přesunují se povstalci tak aby byla obrana posílena do hloubky obranných pozic. Doplňuje se munice, které není na zbyt. Barikády jsou střeženy hlídkami povstalců zatímco ostatní odpočívají.

Jednotky SS s dalšími jednotkami Wehrmachtu nepodnikly ještě útok s nasazením všech sil, které měly soustředěné na jižním okraji Prahy.

 

7. května

Jednotky SS se rozhodly provést hlavní úder s úmyslem prorazit obranná postavení povstalců středem Pankráce. Prorazit obranu Podolí. Obsadit a zajistit směry Modřany - Bráník a Krč - Michle - Spořilov. Z výchozích postavení Zelená liška, Dolní Krč, Krčský les v prvním sledu a z Libuše, Točné v druhém sledu.

Sled bojů tohoto dne, je zaznamenán v přibližných orientačních časech, na Praze 4 takto:

03.00 hodin

Na Pankráci nepřítel zahajuje palbu z minometů a těžkých děl.

04.00 hodin

K vozovně se přibližuje menší oddíl SS, přibližně v síle družstva. Palba povstalců ho donutí ke stažení. Nepřítel nasazuje tank. Povstalci stále kladou odpor.

04.15 hodin

V Modřanech, v Bráníku, v Horní Krči je sled událostí takový: Obránci zahajují ústup k nádraží Braník. Nepřítel likviduje odpor povstalců na Ryšánce. V ulici Na strži postupuje do Boškovy kolonie, k restauraci U dubu.

04.30 hodin

Michle: Nepřítel postupuje do vršku na záložnou a současně směrem Kačerov -Michelská, Roztyly - Spořilov.

04.50 hodin

Na Pankráci oddíl SS útočí na hlavní barikádu u Vozovny, kam se předtím stáhla obrana z předsunuté barikády Na Veselí.

06.00 hodin

V Horní Krči, Podolí nepřítel postupuje ve směru rasovny v síle asi 600 mužů za podpory tří tanků.

07.00 hodin

Na Pankráci posádka hlavní barikády u Vozovny ustupuje za soudní budovu a na barikádu v Lomnického ulici, má těžké ztráty. Část obránců zesílí barikádu Na Paloučku, zatímco nepřítel proniká na soudní náměstí. V jeho boku se však drží obránci Jezerky.

V Podolí je posílena obrana Braníku jednou četou.

07.30 hodin

Michle: Nepřátelské tanky pronikly až k Jemnické ulici a střelbou zapálily ohrady v okolí ulice U pomníku.

09.00 hodin

Na Pankráci k severnímu okraji Soudního náměstí dorazily dvě roty Vlasovců, dvě obrněná vozidla, dvě děla, jeden kulometný vůz. Jedna rota je vyslána do prostoru Děkanka - podolský hřbitov. Druhá rota je vyslána do prostoru Jezerka.

V Podolí je zahájen ústup od rasovny směrem k podolskému hřbitovu. Nepřítel provedl výpad za podpory tanků. Nakonec však ustoupil.

10.00 hodin

V Podolí, v Horní Krči nepřítel silným minometným přepadem napadl prostor mezi Pekařkou a Božími mukami poblíž rasovny. Vznikly značné ztráty na mrtvých a raněných. Barikády na Ryšánce a Na strži uhájeny.

10.35 hodin

V Modřanech nepřítel postupuje od cukrovaru do středu Modřan.

10.40 hodin

Na Pankráci rota Vlasovců vyrazila spolu s našimi z Libušiny lázně k útoku směrem do prostoru Reitkmechtka. Nepřítel byl zatlačen v prostoru družstevních domů směrem od Libušiných lázní.

11.00 hodin

Na Spořilově je útok nepřítele útočícího z Kačerova zastaven za pomocí dvou čet skupiny Albatros.

11.30 hodin

V Dolní Krči je v cihelně pod Krčským lesem zjištěno 10 nepřátelských děl a větší soustředění pěchoty.

Na Pankráci nepřítel zaútočil, ale bylo mu zabráněno v postupu Jezerkou do Michle.

12.15 hodin

V Horní Krči nepřítel provedl nový útok a obsadil některé barikády Na strži.

12.40 hodin

V Dolní Krči oddíl SS asi o 60 mužích vyzbrojený dvěma děly v prostoru divadla v Krči přinutil civilní obyvatelstvo odklízet silniční zátarasy.

V Horní Krči je Ryšánka, Na strži, Zemanka, Dobeška ostřelována minomety.

Během odpoledne nepřítel dokončil obklíčení Modřan ze všech stran.

15.45 hodin

V Horní Krči oslabené jednotky obránců ustupují před náporem tanků.

Na podporu obránců Michle vyjíždí obrněný vlak.

16.00 hodin

Nepřítel nastupuje k útoku na většině obranných linií povstalců.

16.30 hodin

V Podolí větší oddíl SS, který od 16.00 hodin obsazoval svahy nad Žlutou plovárnou, se stahuje k cementárně. Po té vyráží k útoku od rasovny. Podolské povstalce posílí družstvo vládního vojska.

17.00 hodin

Od Kunratického lesa se dvě předsunuté čety povstalců stahují za boje k Chodovu.

17.30 hodin

V Podolí probíhá obtížné vyjednávání vedené škpt. gšt. Hrubešem v jedné vile u rasovny s nepřítelem. Ten po dobu jednání zastavil svůj postup. Nepřítel drží linii: dvě roty v kolonii zahrádkářů, u chovu lišek a ateliérů filmové společnosti AB na Kavčích horách. Rota SS drží linii od hřiště SK Podolí dolů k Vltavě. V Dvorecké ulici je sedm tanků. U rasovny jsou tři tanky a u Pekařky další tři tanky.

Nepřítel ovládl Braník. Ústup povstalců na barikády u vodárny a v Krušinově ulici (dnešní Sinkulova ulice).

17.15 hodin

Po dělostřelecké přípravě vniká nepřítel do Chodova a obsazuje ho. Vraždí civilní obyvatelstvo a bere sebou rukojmí.

18.00 hodin

Michle je odstřelována nepřátelským dělostřelectvem. Cílem jsou barikády ve směru Madelonka - Pobočná ulice.

19.20 hodin

Z Pankráce bylo hlášeno, že obě roty Vlasovců opustily bojové prostory a odpochodovaly. Podpůrné prostředky tak učinily již dříve (14.00 hodin obrněná vozidla a v 16.00 hodin děla).

19.50 hodin

Na Chodově protiletadlová baterie umístěná Na Groši střílí přímou palbou na školu v Chodově.

20.30 hodin

V Modřanech povstalci v obavě z odstřelování Prahy dělostřelectvem umístěném na Čihadle přijímají podmínky kapitulace, skládají zbraně. Jsou shromážděni v Pánkově továrně.

Michle: Jednotka oslabená většími ztrátami udržela jihozápadní okraj svého úseku. Od Michelské ulice směrem k dnešní Bárově ulici a též směrem k Jezerce.

Na Pankráci povstalci vyklízí věznici. Povstalci se drží Na Paloučku, Na Květnici.

20.50 hodin

Na Spořilově sedm parlamentářů z řad povstalců vychází s úmyslem vyjednat příměří. Jsou zadrženi a v Krčském zámku jsou jim nadiktovány podmínky kapitulace: složení zbraní, muži od 15 do 60 let se odeberou do zajetí, ostatní budou ušetřeni, doba provedení dvě hodiny. Podmínky byly přijaty.

21.00 hodin

V částech Podolí přilehlých k barikádám probíhá evakuace civilního obyvatelstva. Barikády u Podolské vodárny, Na Zlatnici a Na dolinách se povstalcům podařilo udržet.

Před 22.00 hodinou

Kapitulace Spořilova.

22.30 hodin

Nepřítel opět ovládl Podolské sanatorium.

 

Příště dokončení.


Publikováno: 15. 5. 2016 Autor: Tomáš Žák Sekce: Vojenství střípky z historie

Fotoalbum