Spolek a web Směrovka, základní údaje

Hlavní stránka / Spolek a web Směrovka / Spolek a web Směrovka, základní údaje

Název spolku: Spolek a web Směrovka

IČO: 02506688

nejsme plátci DPH.

Adresa: Spolek a web Směrovka   V Jezírkách 1543/12, Praha 11, PSČ 149 00.


Rada spolku je statutárním orgánem spolku. Každý člen rady je oprávněn za radu a spolek jednat samostatně, uzavírat smlouvy. V radě spolku jsou:

předseda: Tomáš Žák (mobil 602 942 313)

první místopředseda: Dušan Říha (mobil 724 147 345)


Náš spolek vznikl 31. 12. 2013. V současné době se zabývá publikováním článků na těchto webových stránkách. Vlastní spolková činnost se zaměřuje především na připomínání osudů čs. vojáků během první a druhé světové války, historii letectví a vojenství, letadla, vojenskou techniku, modelářství atd... Začátkem roku 2018 došlo ke změně názvu z Letectví vojenství z.s. na Spolek a web Směrovka.

 

Ze stanov – účel spolku

Spolek a web Směrovka (dále jen spolek) se věnuje historii letectví a vojenství, „historickým“ letadlům a technice, činnostem v modelářství. Může se věnovat stavbě replik letadel a jejich provozováním, sportovnímu létání. Případně získává, pronajímá si k provozu letadla lehčí a těžší vzduchu, techniku a další majetek k zajištění své činnosti. Spolek může provádět publikační a vydavatelskou činnost, mít vlastní webové stránky. K finančnímu zajištění své činnosti může spolek vyvíjet vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

Spolek sdružuje na principu dobrovolnosti, zájemce o sportovní létání, piloty, osoby zajímající se o historii letectví a vojenství, techniku, modeláře. Případně nechává své členy absolvovat pilotní výcvik. Podle zájmu realizuje pro své členy zájezdy a organizuje volno časovou činnost.

Spolek navazuje spolupráci s podobně orientovanými fyzickými i právnickými osobami.