He-162 Spatz /Vrabec

Letadla / He-162 Spatz /Vrabec

Tento letoun vznikl na základě zadání úřadu RLM z 8. září 1944. Požadavky na letoun byly následující:

- Letoun měl dosahovat co nejvyšší rychlosti v malých a středních výškách. Rychlost při hladině

  moře měla přesahovat 750 km/hod.

- Délka vzletu menší než 600 m.

- V konstrukci se mělo co nejvíce použít dřevo místo nedostatkových kovů .

- Příprava výroby se samotnou výrobou musí být provedena v nejkratším čase a nesmí narušit

   výrobu Me 262 a Ar 234.

- Letoun měly vyrábět firmy, které měy volné výrobní kapacity.

- Letoun měl mít jeden proudový motor, který měl mít za palivo kerosen, místo nedostatkového

  leteckého benzínu.

- Vyzbrojen měl být dvěma 20 mm. kanóny MG 151 s možností výměny za dva 30 mm kanóny

   MK 108.

- Minimální doba letu třicet minut.

- Hmotnost letounu neměla přesáhnou 2000 kg.

- Pilotovat ho měli chlapci z Hitlerjugend, kteří projdou výcvikem na kluzácích a pak budou

  přeškoleni na tento letoun.

24. září 1944 byla zahájena stavba prototypu a příprava výrobní dokumentace.

Prototyp vzlétl 6. prosince 1944 z letiště Schwechat. Do kabiny letounu usedl zkušební pilot Flugkapitän Peter Gotthold. Během dvacetiminutového letu bylo dosaženo rychlosti 840 km/hod. Letoun nebyl za letu stabilní kolem os. Vyskytla se závada na podvozku, která přinutila pilota k přistání.

10. prosince 1944 byl He-162 předváděn zástupcům RLM, Luftwaffe a NSDAP. Při letu došlo k destrukci pravého křídla, vinou špatně lepených spojů, což vedlo k odtržení horního potahu křídla a odpadnutí křidélka. Letoun se dostal do výkrutu a narazil na zem a v jeho kabině zahynul Peter Gotthold. Rozbor nehody vedl k zesílení konstrukce křídla. K letovým zkouškám se používal druhý prototyp.

Během zkoušek se zjistilo, že musí být zesílena přední část trupu, aby vydržela otřesy při střelbě ze zbraní. He 162 A-2 s He 162 A-3 vzlétly 16. ledna 1944. He 163 A-3 měl zesílenou přední část trupu, na které byly umístěny dva kanóny MK 108. Bylo zesíleno křídlo. K odstranění podélné nestability mělo křídlo negativní vzepětí. Nadměrný sklon k bočení odstranilo sklopení konců křídel směrem dolů. Byly také upraveny ocasní plochy.

 

Sériová výroba byla zahájena během ledna 1945 v dolu Seegrotte u Vídně, ale i v továrnách Heinkela v Marienehe, Junkerse v Bernbertgu, včetně dodavatelských firem na dalších místech. Roztříštěnost výroby a také málo času na její přípravu vedly k nekvalitní výrobě, která se projevila na zkompletovaných He 162 A-2. Ty poháněl motor BMW 003E-1. Vyzbrojen byl dvěma kanóny Mauser MG 151/20 ráže 20 mm, každý se 120 náboji.

Rozpětí: 7,20 m.

Délka: 9,5 m.

Výška: 2,60 m.

Nosná plocha: 11,16 m².

Hmotnost prázdného letadla: 1663 kg.

Vzletová hmotnost: 2805 kg.

První sériově vyrobené He 162 byly předány testovací jednotce Erprobungskommando 162 působící na letišti Rechlin. He 162 byly vyzbrojeny I/JG-1 a II/JG-1 na samém konci války. Potýkaly se s nedostatkem pohonných hmot a nálety spojeneckých letadel na letiště. Od 19. dubna se dostává do operační služby. Za několik dní válka končí. Některé He 162 A-2 Němci ničí, ale část jich zůstává v různém stavu na letištích. Zde je zabavují spojenci. Po válce je zkoumají a provádějí s nimi zkušební lety v Británii, USA, Francii a v SSSR.

Takto se o He162 A-2 vyjádřil kpt. Eric Brown CBE, DSC, AFC, RN

Bylo jako všechny německé proudové letouny v zásadě vynikající letadlo, ale člověk měl při startu nebo při přistání plné ruce práce. Ještě jsem se nesetkal s lépe udělanou soustavou řízení, v pilotáži se však snadno dala udělat chyba. ….. Tenhle letoun nic nepromíjel!

Vzhledem k tomu, že se He 162 nikdy nedostal do boje, zůstáváme stát před zajímavou, nicméně ryze akademickou otázkou, jak by si byl vedl, kdyby byl v nouzi nasazen. Jistě by byl skýtal účinnou základnu pro střelbu a díky malým rozměrům by byl těžko zasažitelný. Přes poněkud nedostatečný výkon motoru byly jeho letové výkony dobré – kolem soudobého Meteoru by mohl bezpochyby kroužit dokola -avšak nebylo to letadlo, na které by bylo možné pouštět začátečníky, a operovat s ním z malých letišť by vyžadovalo něco víc než jen dobrého pilota. Přesto však jako záloha hrozivého Me 262 mohl Luftwaffe značně pomoci opět získat svrchovanost ve vzduchu nad Německem, kdyby se byl na scéně objevil dříve.....

 

Zdroje: PROFILE PUBLICATIONS The Heinkel He 162 Richard Smith, William Conway

Wings of The Luftwaffe, Eric Brown, Airlife Publishing Ltd.

A různé články na webu.


Publikováno: 20. 2. 2019 Autor: Tomáš Žák Sekce: Letadla