kniha Tak to bylo

Knihy / kniha Tak to bylo

Autorem této publikace je Ing. František Žák genmjr. v.v. Zájemce, který se chce dovědět o poměrech na východní frontě, by si tyto vzpomínky měl přečís

František Žák se narodil 1. února 1914 v Pasekách. Maturitní zkoušku vykonal v roce 1932 na reálce v Písku. Po té narukoval do Olomouce. Chtěl se stát vojákem z povolání. Proto absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích.

V této publikaci čtenářům přibližuje své vzpomínky z války. František Žák prošel boji ve Francii. Po té sloužil u zahraničních jednotek ve Velké Británii. Odkud byl vyslán k První československé samostatné brigádě v SSSR, kde přebral velení oddílu houfnic ráže 122 mm. Zde jako důstojník, který měl být apolitický, odmítl vstup do komunistické strany. Po té co byl označen za nepřítele Sovětského Svazu, je poslán do Afriky, odkud je vyslán do Itálie. Na sklonku války působil jako styčný důstojník u 8. britské armády v Rakousku.

Od roku 1946 působil v různých funkcích v československé armádě i když mu bylo jasné, že bude mít problémy -nepřítel Sovětského Svazu. V roce 1949 musel čs. armádu opustit. Začal pracovat jako lisař gramofonových desek. Po třech měsících byl zatčen a odsouzen během pěti minut k 18 měsícům těžkého žaláře. Propuštěn je v roce 1951. Těžko shání práci. Vystřídá několik zaměstnání. Do důchodu odchází v roce 1969.

Rehabilitace se dočkal v roce 1991. Zároveň byl povýšen do hodnosti plukovníka. V roce 1993 je prezidentem republiky jmenován generálmajorem.

Generálmajor Ing. František Žák zemřel 1. září 1997 v Praze.

Publikaci Tak to bylo vydala Československá obec legionářská v edici Vzpomínky a svědectví. Redigoval plk. v.v. Václav Straka. Počítačové zpracování podkladů Ing. Jaroslav Lubas. V roce 1998 vytiskl UNITISK.

Kapitoly: Edici na cestu

Vstup do Života

Přes hranice za armádou

Jsem znovu vojákem čs. armády

Cesta do Sovětského svazu

Ženy

Způsob velení

Jsem nepřítel Sovětského Svazu

V Africe, v Itálii, v Rakousku

Opouštím armádu

Závěr

 

Fotografie:

Poručík František Žák,....., ve skupině čs. důstojníků po příjezdu do Anglie v roce 1940.

Novopečený důstojník, poručík dělostřelectva, František Žák, po absolvování Vojenské akademie v Hranicích v roce 1936.

Kapitán František Žák za pobytu v SSSR v roce 1943.

Poslední snímek generálmajora Ing. Františka Žáka krátce před jeho skonem.

 

Publikace se dá koupit už jen v antikvariátech.


Publikováno: 11. 3. 2016 Autor: Tomáš Žák Sekce: Knihy