Inzerce

Hlavní stránka / Inzerce

Cena za Váš inzerát zveřejněný na těchto webových stránkách po dobu 12 měsíců je 7500 Kč, po dobu

5 měsíců je 5000 Kč. Nejsme plátci DPH.

Inzerce na těchto webových stránkách je provedena formou článku o Vaší firmě, společnosti /výrobku či službách, které poskytujete. Případně zveřejněním kontaktu s informací o Vaší prodejně.

Objednáním inzerce podpoříte tyto webové stránky a činnost našeho spolku.

Kontakt: Tomáš Žák mobil 602 942 313. (e-mail spolku v kontaktech)