Zikmund Karásek

Hrdinové oblohy / Zikmund Karásek

Narodil se v Mělníku dne 21.2.1917. Vychodil zde školu a vyučil se strojním zámečníkem. Začátkem roku 1938 absolvoval poddůstojnickou školu v Brně a od dubna do července základní pilotní výcvik tamtéž. Druhou polovinu roku strávil ve stíhací škole 1. leteckého pluku v Praze. Republika potřebovala v době svého ohrožení piloty více než kdy jindy, a tak doby kursů byly kráceny, jak se dalo.

Krátce po okupaci, již 27.4.1939, svob. Karásek opustil rodnou zemi a cestou přes Polsko odplul do Francie. Kde se hlásil v táboře čs. vojska v Agde. Koncem května 1940 byl přemístěn k doplňovacímu středisku čs. letectva v Bordeaux, avšak spád událostí zabránil, aby vsedl do letounu. Z Bordeaux odplul ve skupině škpt. Schejbala 19.6.1940 do Británie, kde se vylodil o dva dny později.

Záhy vstoupil do britského letectva a koncem září zahájil přecvičení u 12. Operational Training Unit v Bensonu na strojích Magister a Battle. U 6.OTU v Sutton Bridge vykonal bojový kurs na Hurricanech a koncem října 1940 nastoupil k 312. peruti. Účastnil se s ní v létě následujícího roku prvních ofenzivních letů nad Francii v čemž pokračoval u perutí č. 1. a 528., vyzbrojených Hurricany, k nimž byl dočasně přidělen od července do října 1941.

V další bojové činnosti pokračoval do prosince t. r. Na Spitfirech 54. a 65. perutě. Po operačním odpočinku, kdy působil jako instruktor vzdušného boje u 57. OTU, se v březnu 1942 vrátil do služby k 312. peruti, avšak skrytá srdeční vada zapříčinila konec létání. Od letectva však neodešel a až do konce války zastával funkci instruktora na pozemním Link-Traineru. V listopadu 1945 demobilizoval, v roce 1948 se rozhodl odejít znovu za hranice. Zprvu žil v Británii, pak v Paraguay a USA.


Publikováno: 30. 6. 2017 Autor: Z. Hurt Sekce: Hrdinové oblohy