Vojtěch Smolík

Hrdinové oblohy / Vojtěch Smolík

Narodil se 22.9.1914 v obci Besednice u Českých Budějovic. Po ukončení školní docházky vystudoval dvouletou strojní průmyslovou školu a nějaký čas pracoval jako technický úředník. Pilotním výcvikem prošel v letech 1936-1937 u 4. leteckého pluku v Hradci Králové v rámci akce 1000 pilotů republice. Po vyřazení nastoupil k 6. leteckému pluku.

Do odboje odešel severní cestou přes Polsko již 24.4.1939. V červnu t.r. pak odplul do Francie, odkud byl tentýž měsíc přesunut do alžírského Sidi-bel-Abbés. Prošel zde pěším výcvikem v cizinecké legii v hodnosti soldat (vojín) a po vypuknutí války byl v září 1939 zprvu přeložen k leteckému výcviku do Marakeše a koncem měsíce do Blidy.

Odtud v listopadu odjel do Tunisu a zahájil stíhací výcvik. K bojové jednotce přišel 1.5.1940. Byla jí Groupe de Chasse III/5 s Morany 406. Ze severní Afriky odplul začátkem července do Velké Británie. Dne 19.9.1940 přišel k 312. čs. stíhací peruti, s níž spojil svou dlouhou operační službu.

V létě 1941, kdy peruť absolvovala první nasazení při ofenzívních letech nad Francií v sestavě wingu z Kenley, pravděpodobně zničil dne 5. července stíhačku Bf 109, další sestřelil o tři dny později. V bojích u francouzského Dieppe, 19.8.1942 poškodil další stíhačku, tentokrát Fw 190. V roce 1940 začínal v hodnosti Sergeant a v únoru 1944 měl již hodnost Flight Lieutenant a funkci velitele B letky. Účastnil se s „třistadvanáctkou“ ochrany vojsk vyloďujících se v červnu 1944 na normandských plážích a 12.7.1944 takřka nepřetržitou bojovou službu ukončil.

Odešel do kursu instruktorů létání a do března 1945 působil u pokračovací školy ve Spitalgate na strojích Master a Harvard. Poté létal dva měsíce u 313. perutě v Manstonu a od července 1945 byl přidělen do Prahy k MNO. Po únoru 1948 odešel Vojtěch Smolík do Británie, vstoupil zpět do RAF a pokračoval v aktivním létání. Zesnul v exilu v srpnu 1991 jako nositel britského DFC a tří čs. válečných křížů 1939.


Publikováno: 24. 10. 2018 Autor: Zdeněk Hurt Sekce: Hrdinové oblohy