Vladimír Cupák

Hrdinové oblohy / Vladimír Cupák

Narodil se 4.7.1912 v Brně. Vychodil zde školu a vyučil se typografem. Potom pracoval krátkou dobu u policie. Po nástupu vojenské služby absolvoval poddůstojnickou školu a střelecký kurs u 152. protiletadlového pluku v Olomouci.

Protektorát opustil 4.1.1940 a začátkem března t.r. přijel do francouzského Agde. Odtud byl na necelé tři měsíce dočasně přidělen k 2. čs. batalionu v Port de La Nouvele. Na krátko se vrátil k letecké skupině do Agde, avšak v důsledku porážky Francie odplul    24.6.1940 se skupinou letců vedenou pplk. Marešem z Port Vendres do Británie.

V Czechoslovak Deport na základně Cosford byl přijat k RAF a 29.7.1940 přišel na letiště Honnington, kde se formovala 311. čs. bombardovací peruť. Absolvoval výcvik palubního střelce a zanedlouho se stal členem osádky Sgt. Aloise Šedivého, která startovala na první let 9.1.1941 nad Holandsko.

Celkem vykonal 38 operačních letů. V říjnu 1941 byl jmenován rotmistrem let. v záloze a na to byl přidělen do Cosfordu. V červnu 1942 zahájil navigační výcvik – zprvu teoretický, od srpna praktický na letounech Avro Anson. V prosinci 1942 prošel s bývalým pilotem 311. perutě Josefem Čapkou kursem nočního stíhání u 54. Operational Training Unit ve Winfieldu a vytvořili tak osádku, která nastoupila dne 22. prosince k 68. noční stíhací peruti do Coltishallu.

Létali spolu do roku 1944 na dvoumotorových stíhačkách Bristol Beaufighter Mk VIF. V noci 29.4.1944 pravděpodobně sestřelili německý bombardér Junkers 88. Po těžkém zranění Josefa Čapky v červnu t.r. Odešel pracovat Vladimír Cupák do administrativy na Inspektorát čs. letectva a od 4. května do 2. srpna 1945 byl přidělen jako navigátor k americkému leteckému přidělenci do norského Osla. Létal zde na dopravních strojích Dakota a Skymaster.

Krátce po návratu do ČSR pracoval ve funkci styčného důstojníka u 3. letecké divize v Brně. Na podzim 1946 odešel na letiště Ruzyně do kursu řídících letového provozu, později nastoupil v hodnosti kpt. let. v záloze, do 3. ročníku Letecké vojenské akademie v Hradci Králové.

Odtud byl již 1.3.1948 vyhozen, pak následovalo několik komunistických vyšetřovacích vazeb, než byl koncem osmačtyřicátého zatčen definitivně a na 18 měsíců poslán na Mírov.

Jako „nepřátelský“ živel po propuštění jen těžko hledal práci. Zprvu pracoval u Sběrných surovin v Brně, odkud byl po čase propuštěn pro údajnou „nespolehlivost pro sběr starého železa“.

Dva roky pak pracoval v brněnské Prefě a poté se mu podařilo sehnat místo řidiče v Praze. Také zde vystřídal několik působišť, avšak nejdéle vydržel v posledním u Strojinvesty, kde jezdil s multikárou až do 71 let.

Za svou válečnou činnost byl vyznamenán 4 čs. vál. Kříži 1939, 5 medailemi za chrabrost a dalšími našimi a spojeneckými vyznamenáními. V květnu 1991 mu byl propůjčen řád M.R.Štefániky.

Autorská práva vyhrazena. Zákaz publikování bez svolení autora.


Publikováno: 11. 4. 2016 Autor: Zdeněk Hurt Sekce: Hrdinové oblohy