Václav Šlouf

Hrdinové oblohy / Václav Šlouf

Narodil se 8.10.1911 v Železné Huti u Přeštic. Vyučil se strojním zámečníkem a roku 1929 odešel do Školy leteckého dorostu v Prostějově. Opustil ji v roce 1931 a jako pilot nastoupil službu u 3. leteckého pluku. Po okupaci překročil hranice do Polska 8.6.1939. V červenci odplul do Francie, kde koncem následujícího měsíce vstoupil do cizinecké legie, avšak začátek války zapříčinil, že 11.9.1939 odešel přímo do střediska stíhacího výcviku v Chartres.

Ocitl se v první skupině pilotů, kteří odtud začátkem prosince odešli k jednotkám. Spolu s dalšími pěti piloty byl přemístěn ke Groupe de Chasse III/3 zprvu vybavené stroji Morane 406, zanedlouho však přezbrojené na typ Dewoitine 520. V době bitvy o Francii sestřelil sám jeden a v podílu další tři nepřátelské letouny, přičemž 19.5.1940 byl jeho stroj v souboji zasažen a Šlouf musel použít k záchraně padáku. Po kapitulaci odlétl koncem června s jednotkou přes moře do severní Afriky a odtud odplul do Velké Británie.

V srpnu zde vstoupil do RAF VR a v hodnosti Sergeant přišel 6.9.1940 do Duxfordu k právě se rodící 312. čs. stíhací peruti. Účastnil se s ní bitvy o Británii, letních ofenzivních letů nad Francii v roce 1941, přezbrojení z Hurricanů na Spitfiry.

Na jaře 1942 byl při tom, když se peruť zapojila do letecké ofenzívy v okupované Evropě. Šlouf byl výtečný pilot a své schopnosti mnohokrát osvědčil. V říjnu 1941 je povýšen na npor. Letectva a v listopadu t.r. obdržel britskou hodnost Pilot Officer. Po dvouměsíčním působení jako instruktor stíhacího výcviku u 53. OTU se koncem srpna 1942 vrací k 312. peruti, kde je mu od července 1943 svěřeno velení B letky.

Od února do května 1944 pracoval na Inspektorátu čs. letectva, pak létal tři měsíce u 313. perutě jako velitel letky a zúčastnil se zde též invaze do Francie. V operační činnosti pokračoval od října t.r. jako velitel A letky 312. perutě. To již celý čs. stíhací wing létal při dálkových doprovodech bombardovacích svazů nad Německo.

Dne 15.11.1944 je Václav Šlouf jmenován velitelem 312. perutě, u níž začínal létat jako Sergeant. Jeho operační činnost představuje 192 letů nad nepřátelské území, což je čtvrtý největší počet mezi čs. stíhači. Za svou službu byl vyznamenán pěti čs. válečnými kříži 1939, čtyřmi čs. medailemi Za chrabrost, francouzským válečným křížem a v neposlední řadě britským DFC.

Po návratu do vlasti zůstal ještě nějaký čas u bývalé 312. perutě v Českých Budějovicích, přeorganizované na 2. leteckou divizi. Po únoru 1948 byl nucen opustit republiku a vrátit se do RAF k aktivnímu létání. Václav Šlouf zemřel ve Velké Británii roku 1976.


Publikováno: 24. 10. 2018 Autor: Zdeněk Hurt Sekce: Hrdinové oblohy