Tomáš Vybíral

Hrdinové oblohy / Tomáš Vybíral

Narodil se 29. 9. 1911 v Moravském Písku v okrese Uherské Hradiště. Absolvoval osm tříd reálného gymnázia s maturitou, zkoušku dospělosti vykonal v učitelském ústavu. V roce 1933 vstoupil do školy důstojníků letectva v záloze po níž zahájil studium na Vojenské akademii u leteckého oddělení v Prostějově. Zde také prošel roku1937 aplikačním leteckým kursem.

Dne 16. 6. 1939 opustil tzv. protektorát a dostal se do Polska, kde se hlásil jako poručík letectva. Po příjezdu do Francie byl 10. října t. r. Odeslán do stíhací školy v Chartres. Odtud se stěhoval 13. 5. 1940 na frontu ke Groupe de Chasse I/5. Ve vzdušných bojích sestřelil sám jeden a ve spolupráci sedm nepřátelských letounů. Všechno úsilí však bylo marné. Francie kapitulovala a Vybíral přelétl do severní Afriky, aby 8. 7. 1940 odplul z Casablanky do britského Cardiffu.

Po krátkém pobytu v táboře Cholmondeley odešel do Czechoslovak Depot v Cosfordu, vstoupil zde do RAF v hodnosti Pilot Officer a 6. 9. 1940 přijel do Duxfordu k právě se formující 312. peruti. Prožil s ní zbytek bitvy o Británii. V roce 1941 se stává velitelem B letky, první operační turnus končí v srpnu 1942. Na odpočinku létal u 2. Delivery Flightu, kde přelétával letouny k jednotkám , a v listopadu t. r. Se vrací zpět k 312. peruti. Jejím velitelem se stává 1.1.1943.

Dne 1. 11. 1943 je převelen na Inspektorát čs. letectva a působí ve štábních funkcích. Mezi tím byl povýšen do hodnosti Wing Commander a 1. 2. 1944 je ustanoven velitelem čs. stíhací skupiny, přezbrojované v té době na Spitfiry Mk. IX, s nimiž se celý útvar začal připravovat v polních podmínkách na invazi do Francie. Pod vedením W/Cdr. Vybírala naši piloti celou náročnou přípravu a účast na operaci samotné úspěšně zvládli.

Po převedení wingu k Velitelství protivzdušné obrany Velké Británie začaly perutě uskutečňovat doprovod při dálkových letech britských bombardovacích svazů nad Holandsko a Belgii, avšak převážně nad území Německa.

Po předání velení wingu Jaroslavu Hlaďovi, což se uskutečnilo 15. 11. 1944, odešel Tomáš Vybíral opět pracovat do štábní funkce, tentokrát při velitelství stíhacího letectva RAF. V květnu 1945 absolvoval Školu letecké dopravy v Netheravonu. Do ČSR přilétl v čele dvanácti Spitfirů na ruzyňské letiště 24. 8. 1945.

Jako stíhač v RAF uskutečnil 196 letů nad nepřátelským územím. Stal se mj. Nositelem pěti čs. válečných křížů 1939, čtyř čs. medailí Za chrabrost, rytířem Čestné legie, nositelem Francouzského válečného kříže, britských DSO a DFC.

V roce 1948 pplk. Vybíral opustil republiku, odešel do Británie a několik let zde sloužil u RAF. Pak pracoval na ministerstvu zahraničí. Byl také předsedou Čs. Obce legionářské. Zemřel v Londýně 21. 2. 1981. V březnu 1992 byl rozkazem presidenta republiky povýšen na generálmajora letectva in memoriam.


Publikováno: 6. 4. 2019 Autor: Zdeněk Hurt Sekce: Hrdinové oblohy