Josef Stehlík

Hrdinové oblohy / Josef Stehlík

Narodil se v Pikarci u Nového Města na Moravě dne 23. 3. 1915. Vyučil se jako soustružník kovů a roku 1936 zahájil výcvik v elementární pilotní škole v Praze. Rok nato pokračoval v poddůstojnické a posléze stíhací škole v Hradci Králové. Do okupace sloužil jako pilot instruktor u 3. leteckého pluku ve Spišské Nové Vsi.

V hodnosti četaře překročil 5. 6. 1939 hranice do Polska. Po příjezdu do Francie byl koncem srpna přijat do cizinecké legie, avšak mezitím vypukla válka a Josef Stehlík byl přemístěn do Chartres. Jako vycvičený stíhač přišel 1. 12. 1939 ke Groupe de Chasse III/3, která používala původně stroje Morane 406, Záhy byla přezbrojena na rychlejší Dewoitiny 520, s nimiž se účastnila intenzivních bojů bitvy o Francii. V té době prokázal Josef Stehlík své kvality, když samostatně sestřelil čtyři a ve spolupráci další čtyři nepřátelské letounu.

Po vzdušném ústupu do Afriky odplul z Casablanky do Británie, kde 5. 9. 1940 nastoupil v hodnosti Sergeanta k právě založené 312. čs. stíhací peruti v Duxfordu. Účastnil se s ní bitvy o Británii významnou měrou přispěl také k prvnímu vítězství jednotky, když 8. 10. 1940 při bleskovém zásahu sestřelil společně s P/O Vašátkem a F/Lt. Gillamem německý Junkers 88 nad Liverpoolem.

Další úspěch zaznamenal 14. 3. 1941 při společném sestřelu dalšího Ju 88 nad mořem. V době ofenzivních letů nad Francií si připsal jeden poškozený Bf 109 a 10. července t.r. pravděpodobně sestřelil stíhačku stejného typu.

V říjnu z operační služby odešel a po instruktorském kursu v Upavonu nastoupil dráhu leteckého kantora. Nejprve cvičil piloty v Hullavingtonu a od ledna 1942 do února 1943 působil ve stejném zařazení u pokračovacích a elementárních pilotních škol na území Kanady. Od dubna 1943 létal opět u „třistadvanáctky“, kde do ledna následujícího roku vykonal řadu letů nad okupovanou Evropu.

Začátkem roku 1944 odjel ve skupině čs. stíhačů do SSSR, odkud byl po výcviku na stíhačkách La-5 poslán 17. 9. 1944 na Slovensko jako velitel perutě 1. čs. stíhacího pluku, který významnou měrou zasáhl do bojů v SNP. Hned druhého dne provedl se svou perutí nálet na letiště v Piešťanech, které dobře znal z dob své předválečné služby. Touto akcí si pluk zajistil vzdušnou nadvládu do té doby, než Němci přisunuli další posily.

Během operací v SNP sestřelil jeden Ju 88 a polovinou se podílel na zničení Ju 87. Dále zničil dva nepřátelské letouny na zemi, pět nákladních aut, tři povozy, jednu lokomotivu aj.

Po ústupu zpět do SSSR se účastnil formování 1. čs. smíšené let. Divize, kde mu byla svěřena funkce zástupce velitele 2. stíhacího pluku, s nímž v květnu 1945 přilétl do Prahy. Za své válečné činy obdržel Josef Stehlík pětkrát čs. válečný kříž 1939, třikrát medaili Za chrabrost, francouzský válečný kříž s osmi palmami, spolu s dalšími našimi a spojeneckými řády a vyznamenáními.

Začal poválečný život, jehož se kpt. Stehlík zúčastnil budováním čs. letectva. Nejprve byl jmenován velitelem přeškolovacího kursu příslušníků SNB na stíhačky Messerschmitt 109 G a do konce roku 1945 začal plnit novou úlohu -oživení chodu Vojenské letecké akademie. Stal se velitelem kursu v Českých Budějovicích, kde vedl praktický výcvik budoucích instruktorů v LVA.

Přišel však rok 1948, který znamenal propuštění z armády, krátce nato zatčení a roční věznění v pověstném domečku na Hradčanech. Propustili jej sice pro nedostatek důkazů, přesto byl zbaven hodnosti a od roku 1950 mu byla milostivě povolena nádenická práce u Pozemních staveb v Brně. Teprve roku 1963 mohl nastoupit jako řidič a nosič kufrů pacientům v Lázních Lípová u Jeseníků. V roce 1964 se mu dostalo rehabilitace, vrácení hodnosti a přichází znovu do armády jako vojenský důchodce.

Nositel řádu M. R. Štefánika, plk. Letectva ve výslužbě, účastník bitvy o Francii a bitvy o Británii Josef Stehlík zemřel náhle dne 30. 5. 1991 ve Slavičíně.


Publikováno: 6. 4. 2019 Autor: Zdeněk Hurt Sekce: Hrdinové oblohy