Jan Mayer

Hrdinové oblohy / Jan Mayer

Narodil se v Německém Benešově u Kaplice dne 11.6.1918. Po čtyřech ročnících reálného gymnázia odešel v listopadu 1937 k 3. leteckému pluku do Piešťan, kde absolvoval poddůstojnickou školu a pilotní výcvik. Ten ukončil v červnu 1938. Jako délesloužící pilot opustil vlast 10.8.1939. v listopadu t.r. se hlásil u Náhradního tělesa čs. armády ve francouzském Agde a stal se členem zdejší letecké skupiny. Dne 6.6.1940 byl přemístěn do Bordeaux, odkud za necelých čtrnáct dnů odplul se skupinou vedenou pplk. Rosíkem do anglického Falmouthu.

V červenci je přijat do RAF VR a o čtyři měsíce později zahájil teoretickou přípravu ve středisku Babbacombe. Po elementárním výcviku na strojích Tiger Moth ve Watchfieldu přešel v květnu 1941 do pokračovací pilotní školy v Hullavingtonu na stroje Miles Master. Operační výcvik absolvoval s kamarády Louckým, Liškutínem, Kopečkem a dalšími u 58. OTU v Grangemouthu na Spitfirech. V září 1941 přichází k 145. britské peruti v Cattericku. V listopadu t.r. je povolán k 312. peruti do Skotska, která se zde právě přezbrojovala z Hurricanů na Spitfiry. Začátkem roku 1942 pokračovala jednotka v dosavadní operační náplni, tj. hlídkami nad lodními konvoji, od jara zahájila bojové lety nad obsazené území.

F/Sgt. Mayer po dočasném vyloučení z létání ze zdravotních důvodů v září 1942 nastoupil zpět k peruti a v prosinci začal působit u jednotky bojového výcviku stíhačů – 61. OTU jako instruktor na Spitfirech a Masterech. V srpnu 1943 je v souvislosti se zvýšením kvalifikace odeslán do kursu vzdušného boje u Air Fighting and Development Unit na letiště Wittering. Dále absolvoval kurs pilotního instruktora na letišti Theale a od března 1945 zakotvil na dva měsíce u 57. OTU jako instruktor bojového výcviku na Spitfirech. Poslední měsíce pobytu v Británii strávil u 312. perutě.

Do osvobozené vlasti se vrátil v hodnosti štábního rotmistra let. v záloze a po únoru 1948 odešel za hranice do Velké Británie. Zde létal opět v RAF.


Publikováno: 22. 8. 2018 Autor: Zdeněk Hurt Sekce: Hrdinové oblohy