Jan Klán

Hrdinové oblohy / Jan Klán

Narodil se 22.1.1911 v Německém Brodě (nyní Havlíčkův Brod). Po ukončení reálného gymnázia s maturitou nastoupil dráhu vojáka z povolání. V letech 1930-1931 prošel školou pro důstojníky letectva v záloze. V roce 1934 byl vyřazen jako poručík z Vojenské akademie. Poté následoval aplikační letecký kurs v Prostějově, z něhož nastoupil službu u čs. letectva. Absolvoval stíhací školu a v době ohrožení republiky velel četnické letecké hlídce v českém pohraničí.

Vlast opustil 16.5.1939 v hodnosti nadporučíka letectva. Z Polska odplul v květnu do Francie, kde po vypuknutí války odešel již 3.9.1939 do školy stíhacího výcviku v Chartres, po jejím absolvování byl odeslán 1. prosince t.r. ke Groupe de Chasse III/5, vyzbrojené americkými stíhačkami Curtis H-75. V bitvě o Francii sestřelil samostatně dva a ve spoluúčasti další tři německé letouny. Při leteckém souboji 13.5.1940 byl sám sestřelena s poškozeným strojem se mu podařilo nouzově přistát. Po přeletu Středozemního moře do Alžírska opustil jednotku a 8. července odplul lodí z Casablanky do Velké Británie. Zde vstoupil 18. srpna do RAF VR v hodnosti Pilot Officer. O měsíc později přichází k 312. peruti, u níž se stává 23.11.1940 velitelem A letky. Na krátkou dobu stál dokonce v čele jednotky, a to od 27.5. do 5.6.1941, než převzal tuto funkci škpt. Alois Vašátko. Od perutě odešel na post styčného důstojníka při Inspektorátu čs. letectva a v červenci 1942 byl vyslán do 51. OTU v Cranfieldu k výcviku na nočního stíhače. Od srpna t.r. pak létal operačně u 605. perutě, která se zaměřovala na noční útočné operace nad nepřátelským územím se stroji Havoc. Po dvou měsících byl odvelen do Coltishallu k čs. letce B působící u 68. noční stíhací perutě. Bojovou činnost v RAF ukončil v červnu 1943 odchodem k Inspektorátu čs. letectva v hodnosti Squadron Leader a od července t.r. pracoval jako referent u MNO v Londýně.

Další válečná etapa pro něho začala v únoru 1944, kdy odplul ve skupině čs. pilotů do SSSR. Prošel zde výcvikem na sovětských stíhačkách La-5 a po utvoření 1. čs. stíhacího pluku s ním odletěl na Slovensko, kde se účastnil bojů vSNP. Poté vykonával funkci velitele výcviku letců u 1. čs. smíšené letecké divize v SSSR. Po skončení války působil v diplomatických službách, události roku 1948 jej však donutily opustit vlast podruhé, tentokrát navždy. Odešel do Británie a později se přestěhoval do Austrálie, kde zemřel 10.12.1989. Jan Klán byl m.j. nositelem dvou čs. válečných křížů 1939, dvou čs. medailí Za chrabrost, francouzského řádu Čestné legie, francouzského válečného kříže i rumunského řádu Corona Romana.


Publikováno: 20. 8. 2017 Autor: Zdeněk Hurt Sekce: Hrdinové oblohy