Hugo Hrbáček

Hrdinové oblohy / Hugo Hrbáček

Narodil se na území Itálie v Tridentu 1. 12. 1914. Po příjezdu s rodiči do Čech a ukončení školní docházky studoval čtyři roky na obchodní akademii. V roce 1934 nastoupil do záložní důstojnické školy v Trenčíně, odkud rok nato odešel do Vojenské akademie k leteckému oddělení. Po vyřazení absolvoval aplikační letecký kurs v Prostějově a roku 1938 nastoupil službu v čs. letectvu v hodnosti poručíka.

Hranice do Polska překročil 6. 5. 1939. Prošel zde pouze registrací a odplul do Británie. Odtud pak se skupinou dobrovolníků odplul 3. 7. 1939 do Francie, kde vstoupil do cizinecké legie. Začátkem srpna t. r. je odsunut do jejího výcvikového střediska v Sidi-bel-Abbés jako sergent. Již 2. 9.1939 je přesunut k výcviku do Marakeše, odkud se za 14 dní stěhoval do Blidy. Poté prošel stíhacím výcvikem na letišti v Oranu a 20. 1. 1940 se přesunul ke Groupe de Chasse 1/7, vybavené stíhačkami Morane 406 do Sýrie. Po kapitulaci Francie se cestou přes Palestinu a Suez dostal lodí 25. 10. 1940 do Velké Británie.

Zde byl přijat do RAF VR v hodnosti Pilot Officer a v prosinci 1940 začal létat u 1. Signal School v Cranwellu, kde se cvičili radiotelegrafisté. Začátkem března 1942 zahájil stíhací výcvik na Spitfirech u 61. Operational Training Unit v Hestonu, odkud odešel k 310. čs. stíhací peruti. Dne 1. 2. 1943 byl jmenován velitelem A letky a od 13. 3. 1944 působil jako velitel celé jednotky. 29. 1. 1943 poškodil při doprovodu bombardérů nad Morlaix stíhačku FW 190. Při doprovodu 100 bombardérů Boston 28. 3. 1943 nad Kanálem jeho Spitfiru vysadil motor a Hrbáček byl nucen opustit stroj padákem. Poměrně rychle byl vyloven záchranným člunem RAF, suše oblečen a po té převezen na letiště Tangmere, odkud byl letecky přepraven do Exeteru.

Jeho druhá anabáze byla poněkud delší, 21. 5. 1944 byl při postřelování pozemních cílů nad Francií sestřelen. Nouzově přistál, svého Spitfira zapálil a takřka tři měsíce se skrýval. Až 18. srpna přešel frontovou linii a vzduchem se vrátil zpět do Anglie. Poté již bojově nelétal, zato působil u Inspektorátu čs. letectva a v březnu 1945 absolvoval kurs pro přesun polních letišť v prostoru frontové linie. Do ČSR se vrátil jako jeden z pilotů 54 Spitfirů, které přistály 13. 8. 1945 na pražské Ruzyni.

Se Spitfiry se však nerozloučil. Stal se velitelem 7. leteckého pluku v Brně a od července 1946 velel 5. leteckému pluku v Českých Budějovicích. Od srpna 1947 působil u 41, pluku na strojích Siebel v Milovicích. Krátce po únoru 1948 odešel do exilu a vrátil se k RAF. Po odchodu do výslužby si zařídil hotel. Nositel pěti čs. válečných křížů 1939 a m. j. britského záslužného leteckého kříže DFC Hugo Hrbáček zemřel 5. 10. 1982 v Británii a podle svého přání byl pohřben po boku padlých kamarádů z války na čestném pohřebišti čs. letců v Brookwoodu. Rozkazem ze 7. 3. 1992 byl presidentem republiky povýšen do hodnosti generálmajora letectva in memoriam.


Publikováno: 25. 12. 2016 Autor: Zdeněk Hurt Sekce: Hrdinové oblohy