František Doležal

Hrdinové oblohy / František Doležal

Narodil se 14. září 1909 v České Třebové, Na vojně se stal frekventantem Školy pro výchovu důstojníků lehkého dělostřelectva v záloze. V roce 1936 nastoupil studium na Vojenské akademii a o rok později absolvoval letecký aplikační kurs v Prostějově.

Po okupaci českých zemí přešel 20. července 1939 hranice do Polska, byl prezentován v Krakově a z přístavu Gdyně odplul koncem července téhož roku do Francie. Zde byl přijat do řad cizinecké legie v hodnosti četaře a po vypuknutí války převelen do střediska stíhacího výcviku v Chartres.

Na frontu odešel 10. května 1940 k polní stíhací jednotce Groupe de Chasse II/2, v jejichž řadách sestřelil samostatně dva nepřátelské letouny a na zničení dalších dvou se podílel. Za to mu byl udělen francouzský Croix de Guerre.

Po porážce Francie se F. Doležal přesouvá na půdu Velké Británie, kde nastupuje k rodící se 310. čs. stíhací peruti. Koncem srpna 1940 je dočasně přemístěn k 19. peruti a v následujícím měsíci jsou mu přiznány další dva sestřelené a jeden pravděpodobně zničený nepřátelský letoun.

V prosinci 1940 přechází zpět k 310. peruti, kde je mu svěřeno velení A letky. Tuto funkci vykonával do 7. dubna 1942. Tehdy se stal velitelem celé jednotky. Zaznamenává další úspěchy: 5. 6. 1942 poškodil stíhačku Fw 190 a 19. 8. 1942, při vyloďovací akci v Dieppe sestřelil pravděpodobně bombardovací Dornier 215 a poškodil další Fw 190. Společně s W/Cdr. Karlem Mrázkem se po bleskovém startu podílí polovinou na sestřelení Messerschmittu 109 ze dne 28. 8. 1942.

Za svou činnost získal ještě toho roku záslužný letecký kříž DFC a 1. 4. 1943 je jmenován velitelem čs. stíhací skupiny. V únoru 1944 přešel na post zástupce velitele 19. stíhací groupy a v květnu odchází do Studijního oddělení Inspektorátu čs. letectva.

Od srpna 1944 se dále vzdělával v USA, kde absolvoval studia na leteckém oddělení Vysoké válečné školy ve Fort Lavenworth. Poté jej čekaly odborné stáže u amerických leteckých továren Bell, Consolidated, Republic a Leteckého technického ústavu ve Wright Fieldu.

Bojová činnost Františka Doležala v RAF čítá 407 operačních hodin, v nichž je zahrnuto 101 letů nad územím obsazeným nepřítelem. Po návratu do vlasti se stal tento významný čs. pilot a držitel mnoha domácích a zahraničních vyznamenání (m,j. také britského záslužného řádu za služby DSO), obětí letecké nehody, k niž došlo 4. října 1945.


Publikováno: 10. 6. 2016 Autor: Zdeněk Hurt Sekce: Hrdinové oblohy