F/Lt Metoděj Šebela DFC „Cirda“

Hrdinové oblohy / F/Lt Metoděj Šebela DFC „Cirda“

Se narodil 23. 1. 1915, v obci Bílovice nad Svitavou v okrese Brno venkov. Vyučil se elektromechanikem. Svůj zájem o letectví uplatnil v aeroklubu, kde absolvoval pilotní výcvik. Jeho touhou bylo stát se vojenským pilotem.

V roce 1933 vstupuje do čs. vojenského letectva. Za mobilizace slouží u 8. pozorovací letky leteckého pluku 2. Dr. Edvarda Beneše. Létá jako pilot na Š. 238, na letištích Vyškov a Ivanovice na Hané.
 
Po demobilizaci vstupuje v hodnosti četař-délesloužící do protektorátního vládního vojska. Je zařazen do prvního praporu. Ten fungoval jako hradní stráž v Praze a Lánech. V té době se zabývá se myšlenkou odchodu do zahraničí.  Ke svému odchodu do exilu řekl:

„Dlouho mně to vrtalo hlavou, než jsem se rozhodl. Odejel jsem na Moravu a hranice byla tak blízko, že jsem neodolal, abych za ní nezmizel. Erární uniformu jsem jim ovšem poslal poštou na zpět, aby ji snad mámě nepředepsali k úhradě.“

Jeho cesta do zahraničního odboje vedla přes Slovensko, kde byl pronásledován hlinkovými gardami. Přes Maďarsko s budapešťským gestapem a citadelou do Jugoslávie. 28. května 1940 vstupuje na francouzském konzulátu v Bělehradě do čs. zahraniční armády. Je poslán přes Libanon do Palestiny.

29. června 1940 je u čs. pěšího pluku 4, v táboře Az Sumeirya. Zde vykonává v hodnosti četaře funkci zástupce velitele druhé čety první roty. Později se z tohoto pluku stává čs. pěší prapor 11 Východní.

10. září 1940 odchází se skupinou několika letců do Velké Británie. 25. října 1940 připlouvá na lodi Reina del Pacificko do Liverpoolu. Putuje do čs. leteckého depa, které je v té době umístěno ve Wilmslow. Vstupuje do RAF VR.

28. února 1941 se stává Sergeant Metoděj Šebela příslušníkem 311. čs. bombardovací perutě a prochází pilotním výcvikem.  

Svoji operační činnost u 311. čs. bombardovací perutě zahajuje 1.7.1941. 7.9.1941 se stává velitelem letounu. V této funkci provede 19 operačních letů. Do 31.1.1942 celkem provedl 41 operačních letů, za kterých nalétal 200 hodin. Několik poznámek k jeho operačním letům:

15. září 1941 se účastní za špatného počasí náletu na ponorkové doky v Hamburku. Ty jsou chráněny silnou protiletadlovou obranou. U Šebelova Welingtonu KX-T (W5668) a Welingtonu velitele osádky Pohlodky se vyskytly závady na motorech. Proto bombardovaly Brémy.

28. října se Sgt. Šebela se svou osádkou na Wellingtonu KX-O (X3221) účastní náletu na Frankfurt nad Mohanem. Jeho letoun je několikrát zasažen protiletadlovou palbou. Má rozbitý palubní přístroje. Se strojem se chce vrátit na vlastní letiště. Nakonec musí nouzově přistát u Green Hargrave. To je pět mil od letiště Stradishall.

12. října provádí RAF první nálet na Norimberk. Pět osádek 311. čs. bombardovací perutě včetně té Sgt. Šebely se po 19.00 hodině připojuje k dalším bombardérům RAF mířícím nad Norimberk. Po úspěšném bombardování se vrací na domovskou základu. Let trval 9. hodin a 14. minut.

Nálet na Norimberk se opakoval 14. října. Opět se k němu připojilo pět osádek naší perutě, s kterými letěl i velitel W/Cdr. Ocelka. Naši letci startovali do špatného počasí. Wellington KX-X (R1161) pod velením Sgt. Šebely pokryla námraza, která se stupňovala. Proto upustil od náletu na Norimberk a svůj náklad pum svrhl na Brémy.

7. listopadu 1941 napadla RAF 400 bombardéry různých typů Berlín, Mannheim, Kolín nad Rýnem, Ostende a Boulogne. 311. čs. bombardovací peruť se účastnila sedmi osádkami, které měli za cíl Berlín. Tři osádky včetně osádky Sgt. Šebely útočili na Mannheim. Jeho Wellington KX-Z (R1458) měl v pumovnici 200 liber výbušných pum se 180 kusy zápalných pum. Nad Roubaix – Belgií na ně zaútočil Bf. 110. Proto odhodili náklad pum. Zadní střelec Sgt. Richard Husman útok Bf. 110 odrazil. Sgt. Šebela po té vletěl s Welingtonem do mraků a podařilo se mu osádce Bf. 110 zmizet. S lehce poškozeným Wellingtonem přistál ve 23.09 hodin na letišti.

Po skončení prvního operačního turnusu je poslán na odpočinek. 8. dubna 1942 je povýšen Metoděj Šebela do hodnosti Pilot Office. Je přidělen do navigační školy 10. AOS v Dumfries – Skotsko.

Po té co byl naplánován první velký nálet s 1000 letadly na Kolín nad Rýnem. RAF shromáždila bombardovací letadla různých typů a do nich seskupila všechny dostupné letce od různých jednotek. A tak byl P/O Šebela dočasně zařazen k 75 bombardovací peruti tvořenou letci z Nového Zélandu. S ní se 30. května úspěšně účastní náletu na Kolín nad Rýnem.

Po deseti měsících se vrací P/O Šebela k 311. čs. bombardovací peruti. Její Wellingtony vzlétají z letiště Talbenny a operují nad Atlantikem, Biskajským zálivem v rámci Coastal Command. Těchto patrol a útoků na lodě nepřítele se účastní ve funkci velitele letounu P/O Metoděj Šebela přezdívaný „Cirda“.

10.dubna 1943 vzlétá se svým Wellingtonem Mk.X, HZ 268 (Z) s úkolem nalézt a napadnout italský blockade – runner Himalaya o 6240 BRT. Loď vyplula z přístavu Bordeaux s doprovodem šesti ozbrojených lodí včetně torpédoborců. Směřovala do Japonska.

Při útoku na tuto nákladní loď dostal jeho Wellington zásah do motoru. Motor musel vypnout a provedl předepsané úkony. Měl zrušit úkol a vrátit se. Hlavou mu proběhla myšlenka, kterou po svém návratu řekl přátelům:
 
„Když jsem dostal ránu do motoru, uvědomil jsem si, že je asi se mnou i s celou posádkou konec, že skončíme v oceánu jako pastva pro ryby. Pamatuji se, že mne také napadlo, jak je to mizerné, že odejdeme ze světa, aniž jsme vlastně něco pořádného udělali.

V tu chvíli jsem se rozhodl vletět s celou mašinou do té lodi a zapálit ji našim vlastním benzínem. Alespoň svým koncem jsem chtěl provést něco užitečného. Při tom to nebylo žádné bláznovství sebevraha, vím to zcela určitě, ale zcela chladnokrevné rozhodnutí s vyhraněným úmyslem.“

Nakonec se rozhodl jinak. O průběhu letu vypovídá citace k udělení DFC, které za tento let P/O Metoděj Šebela obdržel:
 
Tomuto důstojníkovi, kapitánu letounu Z-268, byl dán 10. dubna 1943 rozkaz, aby útočil na nepřátelskou dopravní loď, chráněnou třemi torpédoborci a třemi dalšími námořními jednotkami nepřítele v prostoru Biskajského zálivu. Jakmile poručík Šebela spařil svůj cíl, dostal se do prudkého a velmi přesného ohně protiletadlové palby zahájené z jednoho torpédoborce. Palbou byl zasažen levý motor Šebelova letounu do karburátoru a magnetů. Přesto však poručík Šebela s vyřazeným jedním motorem a proti stále ještě vzrůstající mohutnosti nepřátelské palby podnikl útok podle rozkazu. Z výše 1800 stop bombardoval úspěšně svůj cíl. Ačkoli výsledky bombardování nemohly být pozorovány, je pravděpodobné, že loď dostala přímý zásah. Útok byl proveden se skvělou velitelskou rozhodností za podmínek mimořádně těžkých, bez ohledu na nebezpečí vlastního života za okolností plných nesnází a zasluhuje plné uznání.

Když P/O Šebela provedl útok, vedl svůj letoun na mateřské letiště na vzdálenost 306 mil, maje schopný pouze pravý motor letounu.

Předtím, než tento důstojník létal v letectvu pobřežního velitelství, nalétal předepsaný turnus u velitelství bombardovacího v celkovém trvání 200,55 hodin operačních.
Jako kapitán letounu se por. Šebela projevil vždy jako mimořádně zručný, statečný a disciplinovaný, a je vynikajícím vzorem všem svým podřízeným. Ať jako pilot nebo jako důstojník je představitelem vysoké úrovně ve své posádce i mezi všemi členy 311. peruti……
Tolik úryvek citace k udělení D.F.C.

Následují další operační lety nad Biskajský záliv. Dočkává se přezbrojení 311. čs. bombardovací perutě na nové letouny Consolidated Liberator vybavené palubním radiolokátorem. Po přeškolení na Liberatory peruť pokračuje v patrolách nad Biskajským zálivem.

Při jedné patrole 28. srpna 1943 Liberátoru F/Lt Šebely vysazuje jeden motor. To si vyžádá přistání na letišti v Gibraltaru, na jehož dráhu Liberátor dosedá v 13.30 hod.

18. 11. 1943 vzlétá Liberátor „E“, BZ872 k operačnímu letu nad Biskajský záliv. Toho dne je zaznamenána zvýšená činnost Německých stihačů. Osádka F/Lt Metoděje Šebely ve složení F/Sgt Ladislav Černohorský, Sgt Linhart Fajtl, F/Sgt Albert Fuksa, Sgt Felix A. Heller, Sgt Josef Novák, F/Sgt Miroslav Procházka, F/O Emerich Urban, F/O Alois Vávra, se z tohoto operačního letu nevrátila.

Za svoji bojovou činnost byl F/Lt Metoděj Šebela vyznamenán: DFC, třikrát Československým válečným křížem, Československou medailí Za chrabrost, Československou medailí Za zásluhy I. st., Pamětní medailí čs. zahraniční armády (se štítky F a VB), Air Crew Europe Star.

Zdroje: Listy Prahy 14 – Letci v názvech ulic Černého Mostu
             Biskajská dramata H.J.Slípka
             Křídla míří nad Německo Miloslav Pajer
             Články z internetu

 


Publikováno: 9. 11. 2015 Autor: Sekce: Hrdinové oblohy

Fotoalbum