Antonín Liška

Hrdinové oblohy / Antonín Liška

Narodil se 14.7.1911 v Hromnici, okr. Plzeň. Již od mládí inklinoval ke sportu a umění. Absolvoval učitelský ústav s maturitou a roku 1932 nastoupil do vojenské presenční služby. Absolvoval školu důstojníků pěchoty v záloze s velmi dobrým prospěchem a v roce 1935 přišel jako frekventant do Vojenské akademie. V jejím rámci vykonal letecký výcvik a jako poručík letectva nastoupil v srpnu 1937 ke 44. stíhací letce 1. leteckého pluku TGM v Hradci Králové. Pokračoval zde ve službě i po přečíslování jednotky na 32. letku na strojích Avia B-534, až do okupace.

Jako vlastenecky smýšlející důstojník překročil 16.8.1939 hranice do Polska a o deset dnů později se prezentoval u čs. vojenské skupiny v Krakově. Po napadení Polska se dostal při ústupu do ruského zajetí a prošel internačními tábory Blechovce, Jarmolice, Oranky a Kamenec Podolský. Za pomoci naší vojenské mise v SSSR odplouvá lodí z Oděsy do Istambulu, kde jeho skupinu měli převzít Francouzi. Jejich liknavý přístup dovedl A. Lišku k britskému leteckému atašé, který zařídil přepravu do Velké Británie. Po téměř čtyřech měsících plavby se skupina vylodila v říjnu 1940 v Liverpoolu.

Do britského letectva byl npor. Liška přijat 6. listopadu t.r., jako příslušník dobrovolnické zálohy v hodnosti Pilot Officer. Od ledna 1941 prošel výcvikem u Centrální letecké školy v Upavonu a bojovým kursem na Hurricanech v Sutton Bridge. Dne 14.5.1941 je přidělen k 1. stíhací peruti, vybavené Hurricany II. Ze základen Redhill, Kenley a Tangmere, kam je jednotka postupně přesouvána, se účastní bojových letu nad okupovanou Francií a létá i na noční hlídky. Od srpna t.r. je převelen k 312. čs. stíhací peruti. Působí zde až do osudného 29. června 1942, kdy při operačním letu ztrácí z nedostatku kyslíku vědomí a při havárii je těžce zraněn. Po vyléčení se již do bojové služby nevrátil. Zastával funkce při Inspektorátu čs. letectva a na jaře 1945 absolvoval Školu letecké dopravy RAF (School of Air Transport).

Po návratu do vlasti sloužil dál v čs. letectvu a vrátil se k aktivnímu létání v řadách nově vytvořeného leteckého dopravního pluku ve Kbelích, jehož se stal posléze velitelem. Pak nastala doba, kdy jako většina ostatních musel létání a vojnu opustit. Nezbylo mu, než se živit v podřadných zaměstnáních. V polovině šedesátých let byl rehabilitován a povýšen na plukovníka. Napsal několik knih, z nichž nejznámější Jak se plaší smrt z roku 1983 je považována za jeden z vrcholů leteckého románu.

Za svou válečnou činnost byl Antonín Liška vyznamenán m.j. třemi čs. válečnými kříži 1939, čs. medailí Za chrabrost a čs. vojenskou medailí Za zásluhy I. stupně. V květnu 1991 mu byl presidentem republiky propůjčen řád M. R. Štefánika a v říjnu 1992 byl povýšen do hodnosti generálmajora letectva ve výslužbě.


Publikováno: 31. 1. 2018 Autor: Zdeněk Hurt Sekce: Hrdinové oblohy