K článkům

 

Oznámení

Během roku 2020 budeme na webové stránky umísťovat nepravidelně nové články.

Z našich webových stránek jsme odstranily některé články a rubriky. Zřízení rubrik vojenství, letectví je odloženo.

   

Vzhledem k situaci, která nastala v březnu 2020 omezuje-přerušuje náš spolek do konce tohoto roku svoji činnost. Vzhledem k tomu, že nezajistíme financování nákladů spojených s těmito webovými stránkami, přípravou článků a financováním samotného spolku.

Přesto se budeme snažit získat finanční prostředky na tyto webové stránky i činnost spolku.

V současné době je pozastavena příprava článků o našich letcích a vojácích za druhé světové války, legionářích. Článků o letadlech a zbraních z muzeí i dalších článků z důvodu nedostatku finančních prostředků. Příprava článků něco stojí. Poplatky v archívech, za fotografie z nich atd...

Autoři a soukromí majitelé fotografií spolupracovali zdarma. Za to jim děkujeme.

V současné době očekáváme jaká budesituace v příštím roce, snad se nám podaří získat finanční prostředky a obnovit činnost spolku a upravit tyto webové stránky s novými články.

                                                                                                              Za spolek a web Směrovka Tomáš Žák  -předseda